Nieuws

Publicatie | Onderzoek naar slimme zorg thuis bij COPD en hartfalen

18 november, 2019

Het Nivel publiceert een onderzoek naar slimme zorg thuis bij COPD en hartfalen.

De aanleiding voor dit onderzoek is het Onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg 2019 t/m 2022 waarin is opgenomen dat opschaling van zinvolle en doelmatige innovaties, eHealth toepassingen en digitaal ondersteunde zorg dienen te worden versneld. In een motie van Arno Rutte (oktober 2018) is specifiek vastgelegd dat expliciet aandacht wordt geschonken aan de implementatie van ‘slimme zorg thuis’ voor mensen met COPD en hartfalen. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe en welke vormen van slimme zorg voor COPD en hartfalen worden ingezet binnen de medisch- specialistische zorg.

Middels een eerste verkenning bij vijf vooruitlopende afdelingen van ziekenhuizen op dit gebied, onderzoeken we welke vormen van Slimme zorg thuis toepassingen voor COPD en hartfalen zij als veelbelovend ervaren en waarom. Voorbeelden van slimme zorg thuis zijn beeldbellen, telemonitoring, een online ziektelastmeter of een online coach ter verbetering van leefstijl. Diverse voorbeeld-cases worden in dit onderzoek aangehaald, waaronder het NeLL-project 'The Box'.

Lees het hele onderzoeksrapport hier.

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.