Woordenlijst & definities

eHealth

De toepassing van zowel digitale informatie als communicatie om de gezondheid en/of gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren.
(Bron: Nictiz, rapport E-Health, wat is dat?, 27 maart 2019)

NeLL gebruikt eHealth als parapluterm voor alles wat te maken heeft met digitale zorg. Van artificial intelligence (AI) tot aan gezondheidsapp en van beeldbel-platforms tot PGO’s.

Synoniemen eHealth
Digitale zorgtoepassingen, digitale zorgtools

 

eHealth tools

Digitale middelen, waaronder apps, die de eindgebruiker onder andere inzicht bieden in de eigen gezondheid, motiveren en stimuleren bij gezonde leefstijlkeuzes, digitaal contact met zorgprofessional en/of zorgverlener leggen, zorg helpen organiseren, kennis delen op het gebied van gezondheid, zorg, ziekte, behandeling, etc..

 

eHealth apps

Aan gezondheid- en zorg gerelateerde mobiele applicaties (apps) die gezondheid en/of gezondheidszorg ondersteunen en/of verbeteren.

 

Gezondheidsapps

Aan leefstijl, welzijn en preventie gerelateerde apps (ook wel consumenten eHealth of zelfzorg apps genoemd).

 

mHealth

Door sommigen wordt mHealth uitgelegd als zorgtools die uitsluitend worden aangeboden via mobiele apparaten waar eHealth staat voor digitale informatie en communicatie in het algemeen, onafhankelijk van het apparaat dat gebruikt wordt om deze data te consumeren of om te communiceren.

(bron: mHealth or eHealth? Efficacy, Use, and Appreciation of a Web-Based Computer-Tailored Physical Activity Intervention for Dutch Adults: A Randomized Controlled Trial)

 

Telehealth

Digitale toepassingen die specifiek geschikt zijn voor monitoren en/of communiceren op afstand zoals telemonitoring en beeldbellen, etc.

 

Eindgebruiker

 

De beoogde gebruiker van een toepassing. Dit kan ook een combinatie zijn van bijvoorbeeld patiënt en zorgprofessional.

 

Artifical Intelligence (AI)

AI staat voor ‘Artificial Intelligence’, oftwel ‘artificiële intelligentie’.
AI zijn apparaten die reageren op data of impulsen uit hun omgeving, en op basis daarvan zelfstandig beslissingen nemen. Het gaat bij KI dus niet om de rekenkracht, maar om de mogelijkheid (zelfstandig) te leren en beslissingen te nemen. De apparaten zijn zich echter niet bewust van de taken die ze uitvoeren. Ze volgen algoritmes en herkennen patronen. Door te leren van hun eigen fouten, leveren ze een beter resultaat. Je spreekt dan ook wel van Machine Learning.

(bron: Mediawijsheid.nl)

 

Synoniem Artificial Intelligence
Kunstmatige Intelligentie (KI)

 

Algoritme

Een algoritme is een wiskundige formule. In programmeertaal is het een instructie, een stukje code, om een probleem om te lossen. Met algoritmes kan de maker van tevoren bepalen wat er gebeurt in een bepaalde situatie. Zo weet een zelfrijdende auto dat deze moet remmen als er een kind oversteekt. En zo weet YouTube dat wanneer jij veel kattenfilmpjes kijkt, het je meer kattenfilmpjes kan aanbevelen omdat je die waarschijnlijk leuk vindt.
(Bron: Mediawijsheid.nl)

 

Medical device

Een medisch hulpmiddel is elk instrument, toestel of apparaat, elke stof of elk ander artikel dat door de fabrikant bestemd is om bij de mens te worden gebruikt om ziektes of handicaps op te sporen, te behandelen, of te verlichten of om ziektes te voorkomen. Ook hulpstukken en software die voor een goede werking van het medisch hulpmiddel nodig zijn vallen onder de categorie ‘medische hulpmiddelen’. 
(bron: NEN, richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEG)

 

API

Application programming interface, dit is een set aan definities waarmee software- programma’s onderling kunnen communiceren. De gebruikte code biedt een externe applicatie automatisch toegang tot informatie (content) en/of functionaliteiten.
(bron: Dimitri van Hees, APIWISE)

 

Wearable

Wearables zijn mobiele gadgets die we op ons lichaam dragen, zoals armbanden (trackers), horloges (smart watches) en brillen (smart glasses). De meeste van deze gadgets verzamelen persoonlijke data over de gebruiker en zijn/haar omgeving. Hiermee komen de online en fysieke wereld dichter bij elkaar en wordt de gezondheid gemonitord. 
(bron: Mediawijsheid.nl)

 

MDR

Medical device regulation, in Nederland noemen we dit ook wel de nieuwe Europese Verordening medische hulpmiddelen welk vanaf 26 mei 2020 van toepassing is. De definitie van medisch hulpmiddel verandert met de komst van deze verordening op een aantal punten waardoor medische software die nu niet onder de “Wet op medische hulpmiddelen” valt, wel onder MDR vallen. De huidige definitie in de “Wet op de medische hulpmiddelen” spreekt bijvoorbeeld niet van voorspelling van een ziekte, maar de MDR wel. Een app die op basis van DNA-informatie iets zegt over de kans op een ziekte zou onder de nieuwe definitie een medisch hulpmiddel kunnen zijn. Dit betekent dat de regels van de MDR gelden voor die app.
Lees meer op de site van de Rijksoverheid.