NeLL Compatible

NeLL vindt het van groot belang wetenschappelijk onderzoek te doen naar eHealth-toepassingen, om op basis van de opgedane inzichten, met elkaar te leren wat nodig is om succesvolle tools te ontwikkelen die daadwerkelijk een positieve bijdrage leveren aan doelmatige zorg. Maar aangezien de ontwikkelingen op het gebied van digitale zorgtoepassingen elkaar in razend tempo opvolgen, is het niet realistisch eHealth enkel te toetsen op basis van langlopend, gerandomiseerd onderzoek. 

Een aantal aan NeLL-verbonden onderzoekers lopen voorop bij de totstandkoming van internationale standaarden en ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksmethodiek. Dit team heeft onder andere de NeLL Compatible FastTrack en eHealth QuickScan samengesteld: kortdurend onderzoek (vanaf een totale duur van 2 weken) naar eHealth-tools.

Apps en websites worden onderzocht door een team van, PhD's en postdocs, werkzaam in het LUMC. Dit gebeurt op verzoek van de ontwikkelaar en/of aanbieder. De door NeLL geformuleerde kwaliteitscriteria (o.a. betrouwbaarheid, onderbouwing en gebruikersparticipatie vormen bij dit onafhankelijke onderzoek het uitgangspunt.

Bij een positieve beoordeling ontvangt de tool de ‘NeLL-Compatible’ status. Naast een compatibiliteitsbeoordeling brengen de onderzoekers van NeLL advies uit ten behoeve van optimalisatie. NeLL scheidt zo het kaf van het koren en drukt eKwakzalverij de kop in.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden snel inzicht te krijgen in de doelmatigheid van uw toepassing? Neem dan contact op met Hine van Os.