Projecten

The Box

The Box is letterlijk een doos met een aantal wearables voor patiënten die recent een acuut hartinfarct hebben doorgemaakt. The Box bevat een digitale weegschaal (met wifi), een bloeddrukmeter, een activiteitenmonitor en een ECG-apparaatje. Met deze instrumenten kunnen patiënten thuis en op het werk de eigen conditie monitoren.

Het draagbare ECG-apparaat stelt een patiënt in staat om een (vermeende) hartritmestoornis direct vast te leggen en door te sturen naar de zorgverlener, waarmee zowel over -als onder- diagnostiek en behandeling voorkomen wordt. De activiteit-gegevens bieden inzicht in de fysieke re-conditionering van de patiënt na het hartinfarct. Deze laatste informatie is zonder the Box niet beschikbaar, waardoor het lastig was hierop in te spelen; met the Box wordt ook dit aspect inzichtelijk en daardoor bespreekbaar gemaakt. 

De zorgverlener beschikt dankzij deze metingen over betrouwbare informatie. Hiermee kan het effect van de ingestelde therapie beter worden beoordeeld en indien nodig bijgesteld worden. Doordat alle meetwaarden al bij de behandelaar bekend zijn, is een digitaal spreekuur mogelijk via een beveiligde videoverbinding. Dit spreekuur vervangt een fysiek polikliniekbezoek, wat efficiënter is voor zowel arts als patiënt.

De monitoring en consulten zijn erop gericht om ischemie, hartfalen en hartritmestoornissen te voorkomen, de leefstijl te verbeteren en reïntegratie in het arbeidsproces te bevorderen.

Uit de recent afgeronde wetenschappelijke fase van dit project zijn bij de patiënten die the Box ontvingen, in vergelijking met gebruikelijke zorg de volgende trends zichtbaar:

  1. de bloeddrukregulatie is beter;
  2. er zijn meer ritmestoornissen opgespoord en indien nodig behandeld;
  3. de kwaliteit van leven is hoger en
  4. het aantal ‘adverse events’ in het eerste jaar na infarct ligt lager.

De patiënttevredenheid is hoog: 95%. Een initiële analyse van de kosten laten een bescheiden besparing zien ten gunste van the Box. Mogelijk dat bij bredere implementatie van the Box de kosten voor apparatuur e.d. kunnen dalen, met een verdere verbetering van dit economische aspect. Na een jaar worden patiënten die stabiel zijn ontslagen uit specialistische controle en terugverwezen naar de huisarts indien dit klinisch mogelijk is.

Participanten