Nieuws

Een app voor informatie uitwisseling en communicatie tussen patiënt en dokter

23 juni, 2020

In het LUMC is de Care app gelanceerd. Met deze app kunnen patiënten thuis, hun eigen gezondheid monitoren en de meetwaarden en eventuele klachten direct delen met behandelaar. Afhankelijk van de ingaven van de patiënt wordt hem of haar verzocht specifieke vragen te beantwoorden in dezelfde app. Daarnaast kan de patiënt in de app extra informatie ontvangen. Eerder deelden patiënten deze gegevens analoog of via verschillende applicaties. De Care app omvat alle functionaliteiten en is dus handig en efficiënt in gebruik voor zowel de zorgprofessional als de patiënt.

The Box
De LUMC Care app is in eerste instantie ontwikkeld om het The Box-concept te ondersteunen. Deze eerste Box werd ontwikkeld door het team van cardioloog en NeLL-bestuurder Douwe Atsma. Hartpatiënten krijgen na opname in het ziekenhuis letterlijk een doos mee naar huis met daarin digitale meetapparatuur. Hen wordt gevraagd om thuis met deze apparatuur hun gezondheid in beeld te brengen. Deze waarden delen patiënten automatisch via de app welk ervoor zorgt dat de data wordt doorgezet naar het elektronische patiëntendossier (EPD). Zo is er geen risico op dataverlies en kan er frequente monitoring plaatsvinden, die zowel voor de patiënt als voor de behandeld arts het inzicht in de gezondheidssituatie vergroot. 

1.5-metersamenleving
De reguliere zorg wordt na de COVID-golf weer gefaseerd opgeschaald. Nierspecialist en innovator Onno Teng: ‘Deze vorm van thuismonitoring ondersteunt de 1.5-metersamenleving. We verlenen op deze manier goede zorg voor direct zorgbehoevenden, terwijl de monitoring thuis veilig doorgaat.’

Opschaling 
Inmiddels zijn er meerdere Box’en beschikbaar voor diverse patiëntgroepen zoals  COVID-19, hartklachten en zwangere vrouwen. En mede dankzij de grote interesse in het concept wordt in samenwerking met NeLL en Pharos gewerkt aan verdere ontwikkeling van nieuwe Box’en en optimalisatie van bestaande Box’en. Zo onderzocht Pharos het landelijk expertisecentrum dat bijdraagt aan het terugdringen van gezondheidsverschillen, testte de LUMC Care app en oordeelde zeer positief over het gebruiksgemak.

Waardegedreven zorg
Slimme technologie kan bijdragen aan de ontwikkeling van waardegedreven zorg. Deze werkwijze verbindt klinische en persoonlijke waarden, en stemt deze af op de financiële, organisatorische en maatschappelijke lasten. Op deze manier leggen zorgverleners en patiënten samen de basis voor besluiten op maat in het zorgproces. 

Het goede gesprek
Douwe Atsma: ‘Innovatie moet helpen de logistiek voor zowel de patiënt als de zorgaanbieder te verbeteren. Alleen zo kan de aandacht voor gezonder leven en het voeren van het goede gesprek gerealiseerd worden. De geavanceerde LUMC Box sluit hier helemaal op aan.’


Online bureau Innovattic ontwikkelde de LUMC Care App voor zowel Android als iOS.

Op dit moment is de app verkrijgbaar in de Google Playstore (Android) en op korte termijn is de app ook te downloaden in de Apple App Store (iOS).


Wilt u meer informatie over The Box en/of de Care app? Neem dan gerust contact met ons op via info@nell.eu.

Luister ook naar de radio interviews met Douwe Atsma op Sleutelstad en op Omroep West (start bij 12:54 min).

 

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.