Voorwaarden NeLL projecten

Openheid en transparantie vinden wij belangrijk. Dit betekend dat wij graag inzichtelijk willen maken welke voorwaarden en criteria wij hanteren voor de eHealth-projecten waar NeLL een bijdrage aan levert. 

 

Voorwaarden

 • NeLL heeft een duidelijk omschreven rol binnen het project
 • Projectinformatie (start- en stopdatum, subsidieverstrekker, etc) is opgenomen in het projectenoverzicht
 • Er wordt altijd een NeLL contactpersoon aan de projecten gekoppeld
 • Resultaten van het onderzoek (negatief of positief) worden altijd gepubliceerd
 • Wanneer projecten zijn afgerond wordt de resulatenrapportage of publicatie toegevoegd aan de project pagina
 • Reclame uitingen zijn niet toegestaan

Criteria

 • Het betreft een eHealth project (klik hier voor de definitie van eHealth die wij aanhouden)
 • Het geformuleerde probleem betreft specifieke behoeftes van de eindgebruiker en/of er is een helder plan hoe deze in het project geïdentificeerd zullen worden
 • Er wordt onderzocht wat (financiële) meerwaarde is voor de eindgebruiker en maatschappij als geheel
 • Er is of wordt praktijkervaring opgedaan met de eindgebruiker
 • Het project doeleinde betreft het creëren van evidence op het punt van effectiviteit en/of haalbaarheid middels wetenschappelijk onderzoek
 • De doelstelling en beoogde resultaten bieden potentie tot opschaling op lokaal en/of (inter)nationaal niveau
 • Er wordt rekening gehouden met privacy en security conform de vigerende wet- en regelgeving
 • De toepassing voldoet aan de vereiste klinische richtlijnen die gelden voor de aandoening of zorgvraag zoals genoemd in het register van Zorginstituut 
 • De techniek/ICT voldoet of kan gaan voldoen aan de vereiste normen en richtlijnen