Stageplek Kwalitatief onderzoek naar ervaringen met de Astma app

Achtergrond: 

Het National eHealth Living Lab (NeLL) heeft de Astma app ontwikkeld waarin mensen met astma het gebruik van de kortwerkende luchtwegverwijder (SABA) kunnen registreren, en symptomen en prikkels kunnen bijhouden. Op deze manier kan de app gebruikers inzicht geven in hun ziekte. 

Doelstelling

 Het in kaart brengen van het gebruik van en de ervaringen met de app. 

Methode

Met behulp van mixed methods onderzoek gaan we het gebruik van en de ervaringen met de app onderzoeken. Om inzicht te krijgen in het gebruik en de ervaringen, zullen interviews met 12 gebruikers (zowel actief als non-actief) worden georganiseerd in mei en juni. Daarnaast worden sinds januari 2021 al digitale vragenlijsten afgenomen op vier verschillende meetmomenten (baseline, na 3, 6 en 12 maanden). Gedurende het jaar van deelname wordt ook gebruikersdata in de app verzameld.  

Meer informatie over de Astma app? Bekijk de project pagina hier

Functieomschrijving:  Meehelpen met het uitvoeren van de interviews en het uitwerken, coderen en analyseren van deze data (kwalitatieve data analyse). Daarnaast help je mee met het analyseren en rapporteren van kwantitatieve data.

Voor deze stage zoeken wij een stagiair
… die Nederlands spreekt en schrijft
… enthousiast is over eHealth en leefstijl
… en die bij voorkeur ervaring heeft met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek

Startmoment en duur
Voorkeur: vanaf april 2022 is het mogelijk om bij ons te starten. De duur van de stage zal in overleg gaan. Daarnaast kan ook de startdatum in overleg afgestemd worden.

Contactgegevens
Liselot van den Berg, MSc
Promovenda Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde & National eHealth Living Lab, LUMC
L.N.van_den_Berg@lumc.nl 

Cynthia Hallensleben
Manager communicatie en educatie, onderzoeker Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde & National eHealth Living Lab, LUMC
C.Hallensleben@lumc.nl 

Dr. Anke Versluis
Senior onderzoeker Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde & National eHealth Living Lab, LUMC
A.Versluis@lumc.nl