Projectleider E-healthmonitor en ouderenzorg

Functieomschrijving

Je leidt als 'meewerkend' voorman- of vrouw' projecten waarin beleidsrelevant onderzoek wordt gedaan op de thema's 'E-health' en 'ouderenzorg'. Je doet dit met projectteams van professionals variërend in grootte van 3-10 mensen.

Per 1 januari is het RIVM in opdracht van VWS gestart met het opzetten van een nieuwe E-healthmonitor waar je leiding aan gaat geven. Het RIVM werkt in dit project nauw samen met het National eHealth Living Lab (NeLL) en het Nivel. De nieuwe monitor omvat naast kwantitatieve metingen om de omvang van de digitale zorg in cijfers weer te geven ook kwalitatief onderzoek om te duiden waarom digitale hulpmiddelen wel of niet worden gebruikt. De monitor brengt in kaart hoe e-health wordt ingezet door een voor onder andere huisartsen, in ziekenhuizen, door paramedici, (zorg voor) ouderen en mensen met een verstandelijke beperking.

In verschillende projecten wordt onderzoek gedaan naar zorg en ondersteuning voor ouderen. Er komen binnen deze projecten verschillende thema's aan de orde, waaronder samenwerking tussen professionals uit verschillende domeinen, preventieve ouderenzorg, persoonsgerichte zorg, dagbesteding, mantelzorg en een gezonde leefomgeving voor ouderen. Je neemt deel aan lopende projecten op het gebied van ouderenzorg en levert een belangrijke bijdrage aan nieuwe projectaanvragen op dit terrein.

Is je interesse gewekt? Ga dan naar de volledige vacature.