PhD-kandidaat Fresh Air 4 Life

In het kort

• Het project focust op de preventie van zogenoemde ‘non-communicable diseases’ (NCDs) in vijf landen met een hoge ‘burden of disease’
• Ons doel is om lokaal adolescenten te motiveren en ondersteunen om verandering te bewerkstellingen in hun eigen gemeenschap
• Je zult frequent moeten reizen naar de landen om samen met de lokale partners te werken aan het onderzoek
• Je bent een ambitieuze, ondernemende, op samenwerking gerichte onderzoeker
• Je hebt een afgeronde masteropleiding Psychologie, Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen, Gezondheidswetenschappen of vergelijkbaar 

Wat ga je doen?

Het project focust op de preventie van zogenoemde ‘non-communicable diseases’ (NCDs) in vijf landen met een hoge ‘burden of disease’, en weinig middelen voor verandering: Griekenland, Kirgizië, Pakistan, Roemenië en Uganda. In het specifiek richten we ons op de implementatie van preventieve interventies gericht op tabak en blootstelling aan luchtvervuiling bij adolescenten. Het door Horizon Europe gefinancierde project FRESHAIR4LIFE brengt expertise samen uit landen over de hele wereld: we werken samen met (universitaire) partners uit de eerder genoemde landen, de Universiteit van Edinburgh, de Universiteit van York, de International Primary Care Respiratory Group, de European Lung Foundation, en de Universiteiten van Groningen en Maastricht. ‘Youth advocacy’ en ‘dual capacity building’ zijn sleutelwoorden binnen het FRESHAIR4LIFE project. Ons doel is om lokaal adolescenten te motiveren en ondersteunen om verandering te bewerkstellingen in hun eigen gemeenschap. Daarnaast ondersteunen en faciliteren we professionals en lokale stakeholders om preventieve interventie te implementeren, om zo duurzame verandering te bewerkstelligen. Het project is onderverdeeld in verschillende werkpakketten, variërend van “situational analysis” en “co-creation” tot “project management” en “dissemenation and communication”. Het LUMC is coördinator van het project, en is de trekker van het tweede werkpakket. De PhD zal voornamelijk betrokken zijn dit werkpakket, en frequent moeten reizen naar de landen om samen met de lokale partners te werken aan het onderzoek. Als eerste stap in het onderzoek zal in de vijf landen – met behulp van risico stratificatie en populatie segmentatie – de adolescenten worden geïdentificeerd waar de noodzaak voor NCD preventie het hoogst is. Vervolgens wordt een Rapid Youth Context Assessment uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de lokale ziektelast, behoeftes en wensen met betrekking tot de preventie van tabak en luchtvervuiling. Hiervoor zal zowel kwalitatieve (middels interviews en/of focusgroepen) als kwantitatieve data (middels vragenlijsten) worden verzameld bij adolescenten, familieleden, zorgverleners en andere belangrijke stakeholders. Deze kennis zal de basis vormen voor de rest van het project en richting geven aan de ontwikkeling van de zogenaamde ‘FRESHAIR4LIFE preventie pakketten’ in elk land. Ook vormen de resultaten van jouw onderzoek de basis voor de implementatie en evaluatie van de pakketten. Je zult verder meewerken aan de coördinatie en management van het project, en internationale project bijeenkomsten bezoeken- als onderdeel van het multidisciplinaire, internationale consortium.

Wat vragen wij?

Wij zoeken een ambitieuze, ondernemende, op samenwerking gerichte onderzoeker die goed kan plannen en organiseren. Je hebt een afgeronde masteropleiding Psychologie, Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen, Gezondheidswetenschappen of vergelijkbaar. Je hebt affiniteit met andere culturen, preventie en gedragsverandering, longgezondheid, implementatie onderzoek, en de doelgroep adolescenten. Ervaring met mixed-methods onderzoek en/of kwalitatief onderzoek is zeer wenselijk, en ervaring met risico stratificatie en segmentatie is een pre. Uitstekende mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in Nederlands en (academisch) Engels zijn een vereiste, bij voorkeur blijkend uit een Engelstalige scriptie of publicatie. Het is belangrijk dat je zowel zelfstandig als in teamverband kunt werken, kunt relativeren (met humor) en goed functioneert onder wisselende werkdruk en deadlines.

Je werkplek

Het onderzoek valt onder de onderzoekslijn ‘Prevention, Population Care & Disease management’ van de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG). De afdeling PHEG bestaat uit de disciplines Huisartsgeneeskunde, specialisme Ouderengeneeskunde, Public Health en Medische Antropologie. De afdeling PHEG is een ambitieuze, snelgroeiende afdeling, die de beroepen vertegenwoordigt die buiten de muren van het ziekenhuis zorg en preventie leveren. Er werken ruim 130 medewerkers. Onderzoek en opleiding worden in nauwe interactie met de regio uitgevoerd. Ook sluit je aan bij het National eHealth Living Lab, een onafhankelijk kennisplatform, dat verschillende diensten aanbiedt voor de ontwikkeling, implementatie en opschaling van eHealth oplossingen.  Als promovendus zul je intensief samenwerken met de eerder genoemde consortium partners, en onderzoek op locatie uitvoeren waar nodig.

Contact: mevrouw dr. Rianne van der Kleij, assistant professor, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde

E-mail: m.j.j.van_der_kleij-van_der_sluis@lumc.nl

Direct solliciteren