Projecten

PPEP4ALL

De eHealth versie van het Patiënt en Partner zelfmanagement Educatie Programma voor Alle Chronische ziekten (PPEP4ALL) helpt gebruikers in het omgaan met psychische/psychiatrische en/of psychosociale gevolgen van ziekte.

In Nederland heeft ruim een kwart van de mensen één of meer chronische ziekten. Dit komt neer op bijna 4,5 miljoen Nederlanders. De verwachting is dat het aantal chronisch zieken de komende jaren fors zal toenemen. Van deze groeiende groep wordt in toenemende mate verwacht dat zij (zo mogelijk samen met hun omgeving) een actieve rol aannemen bij het omgaan met de chronische ziekte(n) en de impact daarvan op het dagelijks leven.

In de medische behandeling van mensen met een chronische aandoening is vaak weinig aandacht en/of tijd voor de psychische/psychiatrische en/of psychosociale klachten. Voor deze psychosociale klachten zijn deze mensen vaak op zichzelf of op de omgeving aangewezen. Deze situatie doet een beroep op de zelfmanagement vaardigheden.

PPEP4ALL is het eerste ziekte overstijgende zelfmanagement programma en beoogt zowel de persoon met de chronische aandoening als ook zijn of haar partner, handvatten te bieden die hen in staat stellen deze lastige gevolgen goed te managen om zo de kwaliteit van leven positief te beïnvloeden. De focus ligt op mogelijkheden i.p.v. beperkingen, op acceptatie en op het bevorderen van de autonomie en zelfredzaamheid van zowel de patiënt als de partner. Het PPEP4ALL programma vormt een aanvulling op de medische behandeling. Het is ‘evidence based’ en doet tevens recht aan ‘value based health care’.

De ambitie is om PPEP4ALL landelijk te implementeren en in het basispakket van alle zorgverzekeraars op te laten nemen. Er wordt continu gewerkt aan de optimalisatie van het programma om bij te kunnen dragen aan de beweging van ‘cure’ naar ’self-care’.

In maart 2019 is aan PPEP4ALL als eerste in Nederland het ’NeLL-Compatible’-label toegekend.

Participanten

Contact

dr. noëlle  kamminga

Dr. Noëlle Kamminga

Status

Afgerond