Projecten

Participatient

Tot nu toe wordt het meedenken van patiënten nog ondergewaardeerd bij infectiepreventie. Participatient is een applicatie waarmee patiënten betrokken worden betrekt bij besluitvorming rondom infectiepreventie.

De smartphone applicatie ‘Participatient’ is ontwikkeld in samenwerking met patiënten en professionals. Deze app betrekt patiënten bij de besluitvorming over het gebruik van de urinekatheter met als doel het kathetergebruik én urineweginfectie te verminderen.

Het gebruik van een urinekathetergebruik kan leiden tot urineweginfecties (UWI) doordat bacteriën via de katheter in de blaas terecht komen. Hoe langer iemand een katheter heeft, hoe groter de kans is op een infectie. Deze katheter-gerelateerde urineweginfecties leiden tot een hogere ziektelast, meer antibiotica gebruik en langer ziekenhuisverblijf. Onterechte katheter plaatsing en te lang gebruik, geven een verhoogd en vermijdbaar risico op infecties.

We verwachten dat de introductie en het gebruik van de Participatient-app het bewustzijn over het risico van kathetergebruik vergroot onder verpleegkundigen en artsen, en dat onterecht gebruik zal verminderen.

Participanten
Organisaties