Projecten

Hacking Stroke

Contact

Hine van Os

Algemeen Manager

Ideeën

Heb of ken jij iemand met een goed eHealth-idee?

Deel het met ons

Beroerte is één van de belangrijkste oorzaken van lichamelijke beperking en overlijden in Nederland. We kunnen beroerte steeds beter behandelen, maar voorkómen is natuurlijk beter genezen. Daarvoor is belangrijk dat we diegenen identificeren die een verhoogd risico op beroerte hebben zodat we voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. Met Hacking Stroke willen we de huisarts hierbij helpen. 

Aanleiding van het onderzoek
Momenteel wordt het risico voor beroerte ingeschat volgens alleen de zogenaamde ‘traditionele’ risicofactoren leeftijd, diabetes, hoge bloeddruk, en roken. Uit onderzoek blijkt echter steeds duidelijker dat bij vrouwen andere factoren het risico op beroerte sterk kunnen verhogen. Deze zogenaamde vrouw-specifieke risicofactoren zijn migraine, bloedstollingsstoornissen en zwangerschap-gerelateerde aandoeningen. Geen van deze factoren wordt op dit moment meegenomen bij de risicoschattingen van de huisarts. Dit betekent dat waarschijnlijk vele duizenden vrouwen in Nederland onopgemerkt een verhoogd risico op beroerte hebben waar nu niks aan gedaan wordt, terwijl dat wel kan. Het is dus nodig tijd voor een radicale verandering in het voorkómen van beroerte bij de huisarts, en wij willen met ons ‘Hacking Stroke’-onderzoek deze verandering in gang zetten. 


Het beoogde eindproduct
Er wordt nu geweerkt aan een applicatie dat de huisarts op basis van ingegeven data helpt vrouwen met een verhoogd risico op beroerte zo vroeg mogelijk te identificeren. Onze eHealth innovatie omvatt population health management software gekoppeld aan het huisartsinformatiesysteem (HIS) en sluit naadloos aan op de bestaande werkprocessen van de dokter. 

Eindgebruiker centraal
De eindgebruiker in dit project is zowel de huisarts, de verpleegkundige die de huisarts ondersteunt, en de patiënt. Allen worden zij betrokken bij de ontwikkeling en optimalisatie van de applicatie.

Supporters en partners
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Hartstichting die zowel een Innovatiesubsidie als de persoonlijke Dekkerbeurs hebben toegekend aan Hine van Os
 

Stizon en Pacmed werken mee aan dit project.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie.

 

Participanten