Projecten

Flexdokters

Contact

Anke Versluis

Senior Onderzoeker & Wetenschappelijk Manager NeLL

Status

Loopt

Ideeën

Heb of ken jij iemand met een goed eHealth-idee?

Deel het met ons

De huisartsenzorg staat onder druk door een toenemende zorgvraag en een afnemende beschikbaarheid van huisartsen in krimpgebieden en stedelijke gebieden. eHealth wordt gezien als mogelijke methode om bereikbaarheid van de zorg te verbeteren. De huisartsenpraktijk Westerdokters maakt gebruik van eHealth in hun praktijk, zoals online afspraken maken, chatten met de huisarts, online chronische medicatie bestellen en consulten op afstand via telefoon. Om dit concept in de toekomst breder te kunnen toepassen, om zo de druk op de huisartsenzorg weg te nemen, is bewijslast essentieel. Daarom is het project Felxdokters gestart.

Aanleiding van het onderzoek
De huisartsenzorg staat onder druk door een toenemende zorgvraag en een afnemend aantal huisartsen. Dit probleem doet zich versneld voor in krimpgebieden en in stedelijke gebieden. Zorgverzekeraars worden daarmee geraakt in hun zorgplicht, zij hebben namelijk de plicht om toegankelijke zorg te bieden voor alle verzekerden.  eHealth wordt gezien als ondersteunend middel om druk weg te nemen bij de huisartsenzorg. In dit geval wordt eHealth gezien als het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën. 


Flexdokters; de digitale huisarts
De Westerdokter werkwijze wordt gekenmerkt door het gebruik van eHealth in de praktijk. Communicatie met de praktijk loopt via een webapplicatie, hier kunnen patiënten zelf afspraken maken, chatten of chronische pijnmedicatie bestellen. Ook hebben patiënten gedeeltelijk toegang tot hun medische dossier. De Westerdokter huisartsenpraktijk in Amsterdam wordt goed beoordeeld op Zorgkaart Nederland. Bij een consult op afstand (telefonisch) krijgt de patiënt altijd een arts aan de telefoon, waardoor vragen vaak direct aan de telefoon kunnen worden afgehandeld. Verder zijn consulten altijd op afspraak, waardoor er geen wachttijden zijn. Door deze efficiënte manier van werken is er meer tijd tijdens de fysieke consulten. Dit concepts noemen wij Flexdokters.


Het doel van het onderzoek
Om het concept van Flexdokters in de toekomst mogelijk breder te kunnen toepassen, om zo de druk op de huisartsenzorg weg te nemen, is bewijslast essentieel. Het algemene doel van het onderzoek is daarom om te onderzoeken wat het effect is van de Flexdokters werkwijze op zorggebruik, zorgkosten in kaart te brengen en om ervaringen van patiënten en zorgverleners te inventariseren.


De opzet van het onderzoek
Het onderzoek zal plaatsvinden in drie huisartspraktijken die werken of recent zijn gestart met de Flexdokters werkwijze. Om het effect van deze werkwijze op zorggebruik en kosten in kaart te brengen, zal gebruik worden gemaakt van data van de patiënten (18+)  van deze drie praktijken, die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis. De data over zorggebruik en kosten zijn in het voorjaar van 2021 compleet.

Om de ervaringen rondom de Flexdokters werkwijze in kaart te brengen worden er vragenlijsten afgenomen en focusgroepen gehouden met patiënten, en diepte-interviews met zorgprofessionals. Het streven is om ongeveer 150 patiënten de vragenlijst in te laten vullen, om 4-6 focusgroepen te houden met 6-8 participanten en om minstens 1 professional te interviewen per praktijk. De vragenlijsten, interviews en focusgroepen zullen dit najaar worden afgenomen.

De wetenschappelijke evaluatie van het Flexdokters concept wordt uitgevoerd door de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het National eHealth Living Lab (NeLL) in samenwerking met Zilveren Kruis.


Bekijk ook Flexdokters.nl en lees over Flexdokters in de media:

BN De Stem - over Flexdokters in Wouw

Medisch Ondernemen - over Flexdokters in Barger-Compascuum

Medisch Ondernemen - over Flexdokters in Apeldoorn

De Groene Amsterdammer - over Flexdokters