Projecten

e-Vita COPD

COPD is een longziekte die voor benauwdheid zorgt, mensen kunnen dan moeilijker ademen. Het eHealth platform e-Vita COPD is speciaal voor COPD-patiënten ontwikkeld. e-Vita COPD helpt patiënten bij het ‘managen’ van hun ziekte, waardoor zij minder last hebben van hun klachten, zoals benauwdheid.

COPD
In Nederland hebben naar schatting 615.000 mensen Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). COPD is een ongeneeslijke longziekte waarbij de longen zijn beschadigd. Daardoor hebben patiënten moeite met ademen en hebben ze minder energie. Deze klachten zorgen ervoor dat mensen met COPD beperkt worden in hun dagelijkse bezigheden.

e-Vita COPD
e-Vita-COPD is een eHealth platform dat specifiek ontwikkeld is voor COPD-patiënten om hen te helpen bij het ‘managen’ van hun ziekte. In dit onderzoek werd getoetst welk effect het gebruik van het e-Vita COPD-platform heeft op de kwaliteit van leven van patiënten. 

Voor deze studie werd het platform gebruikt door COPD-patiënten die hun huisartsenpraktijk hadden bezocht of in het hersteltraject na een ziekenhuisopname. 

Na 15 maanden constateerden de onderzoekers een positief effect op de symptomen van COPD, zoals benauwdheid. Dit is berekend aan de hand van de antwoorden die patiënten gaven in de CCQ-vragenlijst, een vragenlijst waarmee de kwaliteit van leven kan worden getest. Uit de resultaten van deze vragenlijst kon ook een lichte verslechtering in de mentale score worden geconstateerd. De oorzaak hiervoor zou kunnen liggen in het feit dat patiënten zich door het gebruik van e-Vita COPD -platform meer bewust werden van hun klachten. Het is daarom belangrijk dat COPD-patiënten die starten met eHealth goed worden begeleid. 

 

 

COPD is een longziekte die voor benauwdheid zorgt, mensen kunnen dan moeilijker ademen. Het eHealth platform e-Vita COPD is speciaal voor COPD-patiënten ontwikkeld. e-Vita COPD helpt patiënten bij het ‘managen’ van hun ziekte, waardoor zij minder last hebben van hun klachten, zoals benauwdheid.

Participanten
Organisaties

Contact

dr. esther  talboom-kamp

Dr. Esther Talboom-Kamp

MD, MBA, (CIO Unilabs)
Status

Afgerond