Projecten

E-coach

Contact

Yvette Ciere

Ideeën

Heb of ken jij iemand met een goed eHealth-idee?

Deel het met ons

Ongeveer één derde van de mensen met een chronische aandoening heeft moeite met aanpassing aan de ziekte. Dit kan onder andere stemmingsklachten of een verergering van lichamelijke klachten tot gevolg hebben.

Via de applicatie E-coach kunnen patiënten onder begeleiding van een psycholoog een online behandeling volgen om beter met de gevolgen van hun aandoening te leren omgaan.

Het doel van dit project is om vroegtijdig aanpassingsproblemen te detecteren en, indien nodig, psychologische behandeling te bieden. Dit kan bijdragen aan betere behandeluitkomsten en een betere kwaliteit van leven van patiënten met een chronische ziekte. Door de screening en behandeling digitaal aan te bieden, kunnen patiënten vanuit huis en in eigen tijd gebruik van maken van de E-coach-app. Dit verhoogt de toegankelijkheid van deze zorg en ondersteunt patiënten in de zelfmanagement van hun ziekte.

Door het LUMC en de Universiteit Leiden is een aantal generieke eHealth applicaties (PatientCoach en E-coach) ontwikkeld die patiënten ondersteunen bij het leren omgaan met de gevolgen van een chronische aandoening. Uit eerder onderzoek is gebleken dat deze applicaties (kosten)effectief en zijn. De volgende stap is te onderzoeken hoe deze applicaties succesvol geïmplementeerd kunnen worden in de bestaande zorg en of deze van meerwaarde zijn voor patiënten en zorgverleners.

In dit project worden PatientCoach en E-coach geïntegreerd in één zorgpad, gericht op screening en behandeling van aanpassingsproblemen. Het zorgpad wordt momenteel geïmplementeerd op de poliklinieken Longziekten en Maag-, darm-, leverziekten van het LUMC. Dit zorgpad is geschikt voor alle patiënten met een chronische aandoening. De mogelijkheden voor LUMC brede implementatie worden op dit moment verkend.