Projecten

De Stopcoach

De Stopcoach is een begrijpelijke en gebruiksvriendelijke app die aansluit bij behoeftes van rokers met een sociaal-economische achterstand. Gecombineerd met persoonlijke begeleiding ondersteunt de app bij stoppen met roken.

Achtergrond

Een op de vier mensen met een lage opleiding rookt (26,2%) en dit aantal daalt nauwelijks. Uit onderzoek weten we dat deze groep rokers veel drempels ervaren om te stoppen. Er is vaak sprake van onderliggende problemen, zoals armoede, werkloosheid, schulden, eenzaamheid of stress. Stoppen met roken heeft dan meestal niet de hoogste prioriteit. En ook de omgeving speelt een belangrijke rol, roken is vaak de norm en dat maakt stoppen nog moeilijker.

Rokers hebben veel meer kans om succesvol te stoppen als ze hier goed in worden ondersteund. Dit is extra belangrijk voor mensen met uit de doelgroep met een sociaal-economische achterstand. Helaas is er nauwelijks aanbod van stoppen-met-rokeninterventies die aansluiten op hun behoeftes. Er was geen laagdrempelige en toegankelijke interventie beschikbaar. Dit zorgt ervoor dat de gezondheidsverschillen op basis van sociaal-economische positie groter worden.

University College London heeft een aantal jaar geleden de website interventie StopAdvisor ontwikkeld, en uit onderzoek bleek dat deze specifiek bij de genoemde groep rokers effectief was. We hebben deze website als basis genomen voor De Stopcoach. In de ontwikkeling hebben we de app toegespitst op de Nederlandse situatie, in samenwerking met de doelgroep. De app is in lijn met de Zorgstandaard Tabaksverslaving en bevat een scala aan effectief bewezen gedragsveranderingstechnieken.

Proof-of-concept studie

De app is onderzocht in een proof-of-concept studie in samenwerking met 5 Nederlandse gemeentes. We zien dat professionals die stoppen-met-roken begeleiding geven de opbouw van de app goed vinden aansluiten bij de bestaande reguliere begeleiding. Uit interviews met mensen die de app  gebruikten kregen we terug dat de virtuele coach in de app een echte steun in de rug biedt. Dit was vooral prettig voor de mensen die vanuit hun sociale omgeving weinig steun krijgen. Daarnaast was de informatie in de app eenvoudig en begrijpelijk. Een van de grote uitdagingen die we zijn tegengekomen is dat zorgpaden onvoldoende op orde zijn. Hierdoor is het lastiger om een app lokaal goed in te bedden.

Effectiviteitsstudie

In samenwerking met SineFuma onderzoeken we de effectiviteit van De Stopcoach, wanneer deze wordt aangeboden in combinatie met persoonlijke stoppen-met-rokenbegeleiding. We gebruiken hiervoor een onderzoeksmethode waarmee we op redelijk korte termijn inzicht hebben in de uitkomsten. We maken hierbij gebruik van online vragenlijsten, data uit de app, uitkomstdata van Sinefuma en interviews met trainers en deelnemers. Als de resultaten van dit effectiviteitsonderzoek positief zijn, maken we de app landelijk beschikbaar. We hopen dat we hiermee rokers uit de doelgroep een steuntje in de rug kunnen bieden, zodat ze succesvol kunnen stoppen met roken. 

Samenwerking

De Stopcoach is een samenwerking van NeLL/LUMC, Trimbos-instituut en Pharos.

Participanten

Contact

eline  meijer

Eline Meijer

Assistant Professor
Status

Lopend