Projecten

BENEFIT

Contact

dr. Mike Keesman

Ideeën

Heb of ken jij iemand met een goed eHealth-idee?

Deel het met ons

Mensen zijn vaak gemotiveerd om hun leven anders in te richten en maken, bijvoorbeeld binnen de revalidatie, een veelbelovende start met gezond leven. In de praktijk blijkt dat eenmaal thuis het vaak moeilijk is om de nieuwe leefstijl vol te houden. 

Tags

BENEFIT is bedoeld als extra stimulans aanvullend op de reguliere zorg, behandeling in het ziekenhuis én op risicomanagement bij de huisarts.

Het BENEFIT programma is in September 2017 van start gegaan om hart- en vaatpatiënten de kracht te geven om een leven lang gezond te leven. Een gezonde leefstijl vormt immers de basis bij het inschatten van het risico op hart- en vaatziekten. Vaak zien we bij hartpatiënten dat na de revalidatie de positieve leefstijl-aanpassingen vaak niet beklijven. Het doel van dit project is om een ecosysteem te creëren dat gezond leven aantrekkelijk maakt en zo een leven lang gezond leven te stimuleren.

Het centrale element van BENEFIT is een geavanceerd loyaliteitsprogramma dat langdurig gezond leven aantrekkelijk maakt. Weg met het opgestoken vingertje: juist het belonen van een gezonde leefstijl werkt stimulerend! Het ecosysteem verbindt publieke en private partijen, integreert bestaande zorg- en leefstijlprogramma’s, heeft een toekomstbestendige financiering en wordt voortdurend door wetenschappelijke inzichten gevoed.

Het doel is om in 2022 nationale dekking te hebben. Aangezien een gezonde leefstijl een belangrijke invloed heeft op (het verloop van) verschillende chronische ziekten, wordt het programma mogelijk ook geschikt gemaakt voor veel uiteenlopende patiëntgroepen.