Nieuws

Verslag | NeLL Masterclass | Gebruikersparticipatie

24 juli, 2019

25 juni jl. vond de eerste editie van de NeLL Masterclass-reeks over Gebruikersparticipatie plaats, georganiseerd door NeLL in samenwerking met Expert Partner Pharos.

Voor het gros van eHealth producten en diensten is er nog veel te winnen door het betrekken van eindgebruikers als patiënten, huisartsen, specialisten vanaf de vroegste fase van de ontwikkeling. Bij NeLL vinden wij gebruikersparticipatie dan ook een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van nieuwe digitale zorg-tools.

De masterclass werd bezocht door een gevarieerde publiek bestaande uit zo’n 50 experts uit het veld waaronder app ontwikkelaars, zorginnovators, UX ontwerpers, gezondheidspsychologen, artsen en verzorgenden.

 

Verslag van de bijeenkomst

Leren van experts
Het programma startte met een aantal inhoudelijke presentaties van een aantal experts over het belang van gebruikersparticipatie in het algemeen en voorbeelden van ontwerpers van de TU Delft.

Een bijzondere verrijking van de middag de presentatie van twee ervaringsdeskundigen die Pharos regelmatig ondersteunen bij het adviseren op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van gezondheids- en zorg-toepassingen voor laaggeletterden en mensen met beperkte digitale (gezondheids)vaardigheden. Van hen ontving de organisatie ook meteen waardevolle feedback ten aanzien van het gebruik van Engelse woorden in onze presentaties: duidelijk Nederlands taalgebruik is immers stap één naar het toegankelijker maken van eHealth applicaties! Dit blijft een uitdaging, zo voldoet alleen al de term ’eHealth’ hier ook bepaald niet aan.

 

Met elkaar aan de slag
De opgedane inzichten konden direct worden toegepast tijdens de ronde tafelsessies. Deze sessies werden begeleid door een expert die zelf aan de voet stond van de ontwikkeling van een eHealth product, waarbij veelvuldig gebruik is gemaakt van gebruikersparticipatie.

De gespreksleiders:
Valentijn Visch - Praten over gewicht
Petra Hoogendoorn - Goings-On
Afke de Jong - Kijksluiter
Robert Keus - De Stopcoach
Frank Schalken - De Vraagapp

Tijdens deze sessies is uitvoerig gesproken over hoe gebruikers het beste kunnen worden betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe toepassingen, wat het de ontwikkelaar oplevert en wat kernpunten zijn van gebruikersparticipatie. Alle deelnemers schreven hun ‘take-home-messages’ op grote vellen. Na de ronde tafelsessie kregen alle deelnemers de gelegenheid om bij andere tafels te kijken wat iedere groep had bedacht.

Gelle Klein Ikkink, programmadirecteur Innovatie en Zorgvernieuwing bij het ministerie VWS, sloot de sessie af en benadrukte dat ook hij het van groot belang vindt dat nieuwe zorg toepassingen hun weg vinden naar de praktijk. Om dat te bereiken is het noodzakelijk dat we nieuwe dingen bedenken en ontwikkelen waar daadwerkelijk behoefte aan is. Klein Ikkink onderstreepte nogmaals dat het essentieel is dat nieuwe producten en diensten bereikbaar, beschikbaar, bruikbaar en begrijpelijk zijn voor iedereen in Nederland.

Interactieve sessies, de belangrijkste uitkomsten

  • Om écht het verschil te maken met jouw nieuwe zorg-tool moet je weten wat de eindgebruiker wilt. Betrek hem/haar dus zo vroeg mogelijk bij jouw idee(ën)!
  • Co-creatie draait om de samenwerking tussen alle deelnemers die invloed hebben op het proces en het uiteindelijke resultaat van het product of dienst;
  • Gebruikers hebben allemaal een andere achtergrond en een ander niveau. Jouw publiek is dus divers, dit mag je niet vergeten;
  • Plan de gebruikersparticipatie-sessie goed: te vroeg in het bedenk-proces maakt dat er niet zo veel te toetsen valt, te laat kan negatieve gevolgen hebben voor de investering die al is gedaan en/of de voortgang van de ontwikkeling.
  • Bedenk dat je de eindgebruiker ook moet gaan bereiken met jouw product. Gebruik de gesprekken met de eindgebruiker ook om inzicht te krijgen in hoe en waar hij/zij zich oriënteert op het gebied van zorg-informatie en/of toepassingen. Zorg dat jouw tool in deze klantreis op de juiste (is meest relevante) momenten zicht- en vindbaar is;

Samenwerking Pharos en NeLL
Op 25 juni jl, werd het partnership tussen Pharos en NeLL officieel gemaakt en dat was geen toeval! Deze samenwerking zal namelijk invulling geven aan de gedeelde missie om eHealth geschikt te maken voor iedereen. We zijn ervan overtuigd dat Pharos en NeLL elkaar zullen versterken.

Kennisgedreven events
De NeLL Masterclass | Gebruikersparticipatie was een eerste van een reeks. Naast masterclasses organiseert NeLL met regelmaat kennisgedreven (netwerk)bijeenkomsten.

Houd deze website in de gaten voor de planning en meld je aan voor het netwerk en/of de nieuwsbrief zodat je automatisch op de hoogte blijft van de ontwikkelingen bij NeLL.

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.