Nieuws

Verslag | NeLL Expert Meeting | Wetenschappelijke validatie, structurele bekostiging en opschaling van eHealth

4 maart, 2020

In de Nederlandse gezondheidszorg wordt eHealth sinds een aantal jaren steeds vaker ingezet als tool die kan bijdragen aan het veiliger, efficiënter en persoonlijker maken van de zorg. Echter verloopt de implementatie van eHealth in de dagelijkse praktijk nog behoorlijk stroef. 

De jaarlijkse eHealth monitor van Nictiz laat zien dat de implementatie en opschaling van eHealth toepassingen maar in beperkte mate wordt bepaald door technische mogelijkheden. Andere zaken die hierbij een grote rol spelen zijn bijvoorbeeld vraagstukken rondom wetenschappelijke validatie en structurele bekostiging. 

Binnen het programma “Kansen voor West II” (gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EFRO) organiseert het National eHealth Living Lab (NeLL) een reeks expert meetings om samen met ervaringsdeskundigen uit het veld te komen tot oplossingen voor actuele uitdagingen.

 

Eerste expert Meeting uit een serie
De expertise en ervaring die nodig is voor het beantwoorden van vraagstukken rondom de wetenschappelijke validatie in het kader van de structurele bekostiging en opschaling van eHealth is verspreid in het land aanwezig. Het doel van NeLL is om alle krachten te bundelen. 

Op 3 maart 2020 vond daarom de eerste van een reeks expert meetings plaats in de Hortus Botanicus te Leiden. Tijdens deze bijeenkomst werd met diverse stakeholders nagedacht en gediscussieerd over de belangrijkste knelpunten op het gebied van wetenschappelijke validatie, structurele bekostiging en daarmee bredere implementatie van eHealth en artificial intelligence. Tevens is met elkaar nagedacht over mogelijke oplossingen waarmee we het hele veld verder kunnen brengen. We kijken terug op een interactieve, inspirerende bijeenkomst.

 

Vervolg 
Vanuit de input die is geleverd in deze eerste expert meeting worden de belangrijkste knelpunten en uitdagingen geformuleerd. Vervolgens volgt er een aantal verdiepende sessies met expert panels, waarin dieper in wordt gegaan op elk van de geformuleerde uitdagingen. Deze sessies hebben als doel om tot concrete oplossingen, tools en/of handreikingen te komen die de verschillende stakeholders verder kunnen helpen, om zodoende samen te werken aan de zorg van morgen.


Wil je meer weten over de NeLL Expert Meetings of deelnemen aan de vervolg bijeenkomsten? Neem dan gerust contact op met info@nell.eu

You can download a report of this Expert Meeting eLaw & Ethics in English here.

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.