Nieuws

Verslag | NeLL Expert Meeting | eLaw & Ethiek | Maart 2019

1 april, 2019

Voor welke uitdagingen staan we anno 2019?
Steeds vaker stuiten we op juridische en ethische vraagstukken bij de inzet van eHealth in. Het National eHealth Living Lab wil graag samen met experts de uitdagingen op dit gebied in kaart brengen zodat er nagedacht kan worden over richtingen, oplossingen en kansen voor bredere implementatie van eHealth. De expertise op dit gebied is verspreid in het land aanwezig, maar nog niet altijd weten verschillende instanties elkaar te vinden. NeLL bundelt alle krachten om zodoende samen te werken aan de zorg van morgen.
 

Verslag van NeLL Expert Meeting: eLaw & Ethiek, maart 2019
Op 18 maart 2019 kwamen ruim 50 experts op het gebied van klinische implementatie van eHealth samen in Leiden. Deze eerste bijeenkomst diende om gezamenlijk te exploreren welke ethische en juridische uitdagingen zich voordoen bij de implementatie van eHealth in de klinische praktijk.

Deze samenvatting bevat de belangrijkste uitdagingen die gezamenlijk zijn opgesteld tijdens de Expert Meeting. De uitdagingen werden geformuleerd in drie focusgroepen, met ieder een ander thema:

- Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
- Beheer & privacy
- Goed gebruik van digital health

De thema’s werden geïntroduceerd aan de hand van casuïstiek, zie bijlage I. De thema’s dienden alshandvat, maar sommige uitdagingen zijn uiteraard overlappend en niet onder één thema te vangen. In iedere groep namen 15 tot 20 experts deel. Zij gingen onder leiding van een gespreksleider en een observant met elkaar in gesprek. Gezamenlijk formuleerden zij de belangrijkste uitdagingen per thema. Daarna werd plenair besproken wat de belangrijkste uitdagingen zijn.


Vervolg
Naar aanleiding van deze eerste Expert Meeting zullen een aantal vervolg bijeenkomsten worden georganiseerd. Op dit moment wordt de vorm daarvan nog nader uitgewerkt. Het streven is om uiteindelijk wetenschappelijke artikelen te publiceren om de kennis en besproken zaken op een formele manier te delen en vindbaar te maken. Daarnaast zal er ook naar een manier worden gekeken waarop dit meer laagdrempelig kan. Gedacht kan worden aan het opstellen van eenset met ‘gouden regels’ of ‘handvatten’.
 

Het volledige verslag van deze Expert Meeting download je hier.

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.