Nieuws

Verslag | American Society of Clinical Oncology (ASCO) annual meeting, Chicago

21 juni, 2019

Aandacht voor eHealth
Begin juni vond het jaarcongres van de American Society of Clinical Oncology (ASCO)plaats in Chicago, met meer dan 39.000 bezoekers van over de hele wereld een evenement van indrukwekkende omvang. ASCO-president Monica Bertagnolli schonk in haar openingsspeech ruim aandacht aan eHealth. ASCO wil graag slim gebruik maken van het feit dat 81% van de Amerikanen een smartphone heeft en 90% van de Amerikaanse artsen werkt met een Electronisch Patiënten Dossier (EPD). ASCO ontwikkelt en implementeert daarom CancerLing. CancerLinq poogt inzichten te verkrijgen uit de uitkomsten van de 97% van de patiëntpopulatie die niet deelneemt in medisch onderzoek. Zo hoopt ASCO te leren hoe het vergelijkbare patiënten vergaat na bepaalde behandelkeuzes. Het smartphonebezit in Nederland is overigens volgens de laatste Deloitte Global Mobile Consumer Survey nog hoger met 91%. En uit de eHealth monitor blijkt dat vrijwel alle huisartsen en medisch specialisten in Nederland werken met een EPD.

 

Wat levert eHealth aantoonbaar op bij kanker?
Ethan Basch presenteerde een paar jaar geleden bij ASCO de resultaten van een onderzoek waarin patiënten wekelijks in een tablet computer werd gevraagd hoeveel last ze hadden van twaalf standaard veelvoorkomende (fysieke) symptomen. Artsen ontvingen hiervan een rapportage bij consulten, verpleegkundigen ontvingen bij veel symptoomlast of achteruitgang van patiënten een alert via e-mail.

Wat bleek:
- twee op de drie patiënten die gebruik maakten van de tablet rapporteerden gedurende het onderzoek ernstige symptomen, waaraan verpleegkundigen vervolgens follow up konden geven;
- de patiënten die wekelijks hun symptomen rapporteerden hadden vaker een verbetering van kwaliteit van leven en minder vaak een verslechtering dan de patiënten in de controlegroep, die niet hun symptomen bijhielden maar gewoon konden bellen als er wat was;
- deze patiënten hadden minder vaak eerste hulp-bezoeken en spoedopnames en konden gemiddeld twee maanden langer behandeld worden met chemotherapie;
- zij leefden gemiddeld vijf maanden langer (31 ipv 26 maanden);
- Patiënten die minder ervaring met computers hadden, hadden meer profijt dan patiënten met ervaring met computers.

Key-note speaker | Atul Gawande
Atul Gawande, chirurg uit Boston en schrijver van het boek ‘sterfelijk zijn', verzorgde dit jaar de keynote speech in Chicago. In zijn presentatie legde hij het verschil uit tussen een patiënt behandelopties voorleggen aan een patiënt vragen naar zijn of haar doelen en prioriteiten in het leven, anders dan alleen langer leven: Wat vindt u als patiënt een goede dag? Wat heb ik als arts voor die goede dag? En wat wil en kun je als patiënt doen en laten voor die goede dag?

Uit onderzoek blijkt dat er nu nog weinig wordt gevraagd naar wat er voor patiënten echt toe doet in het leven, om dat vervolgens mee te kunnen nemen in behandelbeslissingen. Wellicht draagt daaraan bij dat richtlijnen bij kanker meer zijn gericht op de tumor dan op de persoon met de tumor.

Vragen naar doelen levert op bleek in een onderzoek in Boston met longkankerpatiënten. Zij werden maandelijks in een apart consult gevraagd naar hun persoonlijke doelen. Het leidde tot:

  • een meer dan halvering van het aantal patiënten met last van angst en depressie (16% in de interventiegroep versus 38% in de controlegroep);
  • ziekte-inzicht bij meer dan 80% van de patiënten versus minder dan 60% in de controlegroep. Ziekte-inzicht bleek gerelateerd aan behandelkeuzes: slechts één op de tien mensen met adequaat ziekte-inzicht kreeg aan het einde van het leven nog agressieve behandelingen versus één op de twee mensen die niet een goed ziekte-inzicht hadden;
  • meer kwaliteit van leven en langer leven, patiënten in de interventiegroep leefden gemiddeld 12 maanden versus gemiddeld 9 maanden in de controlegroep.


Nederlands onderzoek | Goings-on app
Vanuit het National eHealth Living Lab (NeLL) voeren we dit jaar een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek uit met hersentumor- en longkankerpatiënten en de Goings-On app. Met de Goings-On app kunnen patiënten in een minuut per dag bijhouden hoe het met hun doelen en symptomen gaat. We meten wat het effect is op het documenteren en bespreken van persoonlijke doelen van patiënten om te komen tot behandelkeuzes die passen bij die doelen.

Deze app is in een eerder stadium in samenwerking met Pharos getest op gebruiksgemak met mensen die moeite hebben met lezen en ook met mensen uit het patiëntenpanel van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.
 

Door: Petra Hoogendoorn

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.