Nieuws

Verkenning eHealth-monitor: de digitale transitie in de zorg in beeld

19 mei, 2020

Het RIVM heeft een adviesrapport aangeleverd aan VWS naar aanleiding van de verkenning van een mogelijk vervolg van de eHealth-monitor.

Op verzoek van VWS is onderzocht hoe de ontwikkeling van eHealth in Nederland met een nieuwe eHealth-monitor in kaart kan worden gebracht. De bedoeling is om de omvang van de digitale zorg in cijfers weer te geven en te duiden waarom digitale hulpmiddelen wel of niet worden gebruikt. Deze ‘monitor’ kan aangeven hoe eHealth wordt ingezet door onder andere huisartsen, in ziekenhuizen, bij de zorg voor ouderen en voor mensen met een verstandelijke beperking. NeLL-onderzoeker Kyma Schnoor heeft het RIVM bij deze verkenning ondersteund.

Bekijk hier het gehele rapport.

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.