Nieuws

Publicatie | Thuismonitoring bij patiënten met idiopatische longfibrose

25 april, 2020

Idiopathische Longfibrose (IPF) is een dodelijke ziekte waarbij verlittekening de longfunctie en de kwaliteit van leven steeds meer aantast. Zogeheten fibroseremmers remmen de achteruitgang af, maar goed gebruik vergt intensieve controles. Maar juist voor deze groep is het extra belastend om steeds naar het ziekenhuis te komen. Thuismonitoring kan voor de patiënten uitkomst bieden. 

In deze eerste randomized controlled trial (RCT) naar eHealth voor patiënten met IPF is gewerkt met IPF Online, een digitaal programma dat bestaat uit een internettool, thuismeting van de longfunctie en zelfrapportage van de patiënt over ervaringen en bijwerkingen. Dit gerandomiseerd onderzoek moest uitwijzen of het thuismonitoringsprogramma IPF Online het medicatiegebruik en de kwaliteit van leven van patiënten verbetert.

Uit deze unieke studie blijkt dat thuismonitoring het geestelijk welzijn van de patiënt verbeterd. De patiënten waarderen thuismonitoring in hoge mate. Daarnaast is gevonden dat thuismonitoring geschikt is om de medicatie exact op de individuele patiënt af te stemmen.

Klik hier en lees de volledige publicatie op de site van de American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Auteurs van dit artikel zijn: Karen Moor, Remy Mostard, Jan C. Grutters,  Paul Bresser, Joachim Aerts, Niels H. Chavannes en Marlies S. Wijsenbeek.

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.