Nieuws

Publicatie | Telemonitoring for Patients With COVID-19: Recommendations for Design and Implementation

3 september, 2020

Ondanks grote inspanningen heeft de COVID-19 pandemie de druk op de zorg overal ter wereld enorm opgevoerd. Telemonitoring biedt de kans om heel nauwkeurig patiënten op afstand te monitoren die, in dit specifieke geval, besmet zijn of verdacht worden van besmetting met het coronavirus. 

Al snel na het uitbreken van COVID-19 is in het Leids Universitair Medisch Centrum de COVID Box ontwikkeld. Mensen met (verdenking op) corona meten met de Box zelf thuis elke dag hun vitale parameters. Op basis van deze meetwaarden en een dagelijks videoconsult kunnen zorgverleners het optreden van hypoxie (gebrek aan zuurstof) en/of een verslechtering van symptomen in een vroeg stadium signaleren. Zodoende kunnen patiënten op afstand nauwkeurig gemonitord worden terwijl onnodige ziekenhuisopnames voorkomen worden. 

Telemonitoring kan bijdragen aan het tijdig oposporen van symptomen zodat daarop tijdig geacteerd kan worden. Onnodige ziekenhuisopnamen en/of -bezoeken kunnen zo voorkomen worden. Wat weer leidt tot vermindering van gebruik van schaarse middelen en de druk op de zorgcapaciteit verlicht. Tegelijkertijd wordt doordat besmette mensen in de eigen omgeving in quarantaine blijven verdere verpsreiding van het virus voorkomen.

In deze publicatie presenteren we het COVID-19 telemonitoring zorgpad waar het thuis monitoren van vitale parameters en de inzet van videoconsults zijn gecombineerd om te komen tot adequate klinische beoordelingen. Naast uitleg over dit zorgpad doen de onderzoekers een aantal aanbevelingen op medisch, wetenschappelijk, organisatorisch en ethisch vlak. Deze aanbevelingen kunnen wereldwijd worden gebruikt als handleiding voor het ontwerp en de implementatie van telemonitoring zorgpaden voor COVID-19 en andere ziekten. 

Lees het hele artikel hier.

Hier download je de infographic (NL) met de aanbevelingen op een rij.

Auteurs: Anna V Silven, MD; Annelieke H J Petrus, MD, PhD; María Villalobos-Quesada, PhD; Ebru Dirikgil, MD; Carlijn R Oerlemans, BSc; Cyril P Landstra, MD; Hileen Boosman, PhD; Hendrikus J A van Os, MD; Marco H Blanker, MD, PhD; Roderick W Treskes, MD, PhD; Tobias N Bonten, MD, PhD; Niels H Chavannes, MD, PhD; Douwe E Atsma, MD, PhD; Y K Onno Teng, MD, PhD


 

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.