Nieuws

Publicatie | SERIES: eHealth in primary care. Part 2: Exploring the ethical implications of its application in primary care practice

30 oktober, 2019

De European Journal of General Practice publiceerde een nieuw artikel uit de serie eHealth in primary care.

Part 2: Exploring the ethical implications of its application in primary care practice

De kernboodschappen van deze publicatie:

- eHealth beïnvloedt voorspellingen en diagnostische onzekerheden. Machine-learning gebaseerd op clinical decision support systemen bieden (zo lijkt het) objectieve, gekwantificeerde en persoonlijke resultaten. Desondanks brengt deze nieuwe technologie ook nieuwe onzekerheden en mogelijke subjectiviteit met zich mee. Het beslissingstraject wordt ondoorzichtiger en algoritmes kunnen een onjuist, vertekend beeld geven of zelfs discriminerend zijn. Dit heeft impact op de professionele verantwoordelijkheden en beoordeling, deugdzaamheid, autonomie en betrouwbaarheid.

- Aangezien eHealth zelfmanagement en autonomie kan bevorderen, beïnvloedt eHealth de rollen en verantwoordelijkheden van patiënten. Desondanks kan de autonomie ook worden aangetast, bijvoorbeeld wanneer verleidelijke technieken en eHealth de bestaande ongelijkheid vergroot.

- De verdeling van werkzaamheden in een netwerk van technologie en stakeholders vragen om aandacht voor hiaten op het gebied van bestaande en verantwoordelijkheden.

- De driehoeksverhouding: patiënt - eHealth - huisarts vraagt om een heroverweging van de rol van menselijke interactie en ‘menselijkheid’ in de eerstelijns zorg en het ontwikkelen van Shared Decision Making.

Lees het hele artikel hier.

Auteurs van dit artikel zijn: Sarah N. Boers, Karin R. Jongsma, Federica Lucivero, Jiska Aardoom, Frederike L. Büchner, Martine de Vries, Persijn Honkoop, Elisa J. F. Houwink, Marise J. Kasteleyn, Eline Meijer, Hilary Pinnock, Martina Teichert, Paul van der Boog, Sanne van Luenen, Rianne M. J. J. van der Kleij & Niels H. Chavannes.

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.