Nieuws

Publicatie | Patients’ and healthcare professionals’ beliefs, perceptions and needs towards chronic kidney disease self-management in China: a qualitative study

10 maart, 2021

Ter ondersteuning van de aanpassing en vertaling van een evidence-based chronische nierziekte (CKD) zelfmanagement interventie naar de Chinese context, werden de overtuigingen, percepties en behoeften van Chinese patiënten met CKD en zorgverleners (HCPs) ten aanzien van CKD zelfmanagement onderzocht. 

Dit werd gedaan door een interpretieve, cross-sectional kwalitatieve studie bestaand uit semigestructureerde interviews en observaties in een groot tertair ziekenhuis in de provincie Henan in China

Het beperkte begrip van zelfmanagement van CKD, zoals waargenomen, onderstreept de noodzaak van educatie over het gebruik en de voordelen van zelfmanagement voordat een interventie wordt geïmplementeerd. Ook moeten specifieke kenmerken en behoeften binnen de Chinese context richting geven aan de ontwikkeling of aanpassing van CKD-zelfmanagementinterventies. De nadruk moet worden gelegd op rolmanagement en emotionele copingvaardigheden, terwijl zelfmanagement-componenten op maat moeten worden gemaakt door de bestaande paternalistische relatie tussen patiënt en huisarts aan te pakken. Het gebruik van elektronische gezondheidsinnovaties kan een essentiële facilitator zijn voor de implementatie.

Lees hier de volledige publicatie in BMJ journals.

Auteurs: Hongxia Shen, Rianne M J J van der Kleij, Paul J M van der Boog, Wenjiao Wang, Xiaoyue Song, Zhengyan Li, Xiaoping Lou, Niels Chavannes

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.