Nieuws

Publicatie | Onderzoek naar effect van gebruik van eHealth op COPD-patiënten

12 juli, 2019

Publicatie | Onderzoek naar het effect van het gebruik van eHealth op symptomen, functioneren en mentale toestand van COPD-patiënten.

BMC Respiratory Research publiceert het artikel van Esther Talboom-Kamp, Marije Holstege, Niels Chavannes en Marise Kasteleyn. In dit artikel beschrijven zij het effect van het gebruik van het eHealth-platform e-Vita op de kwaliteit van leven van COPD-patiënten. 

e-Vita-COPD is een eHealth platform dat specifiek ontwikkeld is voor COPD-patiënten. Tijdens deze studie is het platform gebruikt door patiënten na bezoek aan de huisartspraktijk en tijdens het hersteltraject na ziekenhuisopname.

Na 15 maanden constateerden de onderzoekers een positief effect op de symptomen, zoals benauwdheid. Dit is berekend aan de hand van de respons van de patiënt in de CCQ-vragenlijst*. Hieruit kon ook een lichte verslechtering in de mentale score worden geconstateerd. Dit kan worden veroorzaakt doordat de patiënt zich meer bewust werd van de klachten. Dit behoeft aandacht in de begeleiding van COPD-patiënten die starten met eHealth. 

Lees de publicatie hier

Op 29 september worden de resultaten gepresenteerd tijdens het ERS Congres in Madrid.

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.