Nieuws

Publicatie | Long-term effects of telemonitoring on healthcare usage in patients with heart failure or COPD

18 juni, 2020

Hartfalen en Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) zijn aandoeningen die zorgen voor hinder bij de patiënt en leiden tot substantiële zorgkosten. Het doel van deze studie was te evalueren wat het effect is van het telemonitoren van patiënten op de mate waarin deze patiënten na deze interventie zorg nodig hadden en hoe hoog de daaraan gekoppelde zorgkosten waren. 

Deze studie besloeg een periode van drie jaar en telde 177 patiënten met hartfalen en 83 met COPD. Zij werden naast hun reguliere zorg in het ziekenhuis op afstand gemonitord.

Bij de hartpatiënten zagen we dat met het gebruik van telemonitoring zowel het aantal ziekenhuisopnamen als het aantal dagen dat zij opgenomen werden, daalde beide significant, namelijk met 35%. De zorgkosten daalden met 11%. Bij de deelnemers met COPD zagen we geen daling in het aantal opnames als het aantal dagen dat zij in het ziekenhuis moesten blijven. Wel zagen we dat de zorgkosten gemiddeld met 54% lager werden.
 

Auteurs van deze wetenschappelijke publicatie zijn: Jorien M.M. van der BurgN. Ahmad AzizMaruits C. KapteinMartine H.M. BretelerJoris H. JanssenLisa van VlietDaniel WinkelerAnneke van AnkenMarise J. Kasteleyn en Niels H. Chavannes

  

Lees het hele artikel hier.

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.