Nieuws

Publicatie I Chronische longziekten worden wereldwijd vaak onterecht aangemerkt als infecties

16 december, 2021

Chronische longziekten worden wereldwijd vaak onterecht aangemerkt als infecties 

Dinsdag 14 december publiceerde gerenommeerd medisch tijdschrift The Lancet Global Health een nieuwe mixed-method studie over het in kaart brengen van lokale contexten ter voorbereiding op interventies voor longgezondheid in vier landen. De studie werd uitgevoerd door de ‘FRESH AIR collaborators’. Deze internationale onderzoeksgroep, geleid door het LUMC, kwam tot de zorgwekkende conclusie dat chronische longziekten vaak onterecht aangemerkt worden als infecties, vooral als tuberculose. In het onderzoek kwamen drie thema’s naar voren die cruciaal kunnen zijn voor een succesvolle implementatie van interventies voor longziekten.

Over FRESH AIR
Wereldwijd lijden er zo’n 80 miljoen mensen aan Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Daarnaast lijden zo’n 340 miljoen mensen aan astma. De grootste ziektelast ligt in gebieden waar middelen schaars zijn. Echter worden de meeste studies verricht in gebieden waar veel middelen beschikbaar zijn. Er is maar weinig bekend over de toepassing van deze evidence-base in ‘low-resource’ gebieden, contextuele risicofactoren, en barrières die implementatie tegenwerken. 

FRESH AIR is een Horizon 2020 onderzoeksproject van drie jaar gericht op de nijpende behoefte om chronische longziekten te voorkomen, diagnosticeren en behandelen in verschillende low-resource gebieden. Het project bestaat uit diverse studies die uitgevoerd worden in Uganda, Kirgizië, Vietnam en Griekenland. Het overkoepelende doel is gezondheid in deze contexten te verbeteren door capaciteit te ontwikkelen voor het implementeren van evidence-based interventies. 

Dit FRESH AIR onderzoek en de bevindingen
De effectiviteit van onderzoeksprogramma’s kan ondermijnd worden als de implementatie niet aansluit op  lokale overtuigingen en gedragingen. In dit onderzoek heeft de groep overtuigingen over en gedrag omtrent chronische longziekten in eerdergenoemde gebieden onderzocht met als doel om context-gedreven implementatiestrategieën voor longziekten te ontwikkelen. 340 dorpsbewoners en gezondheidsprofessionals zijn geïnterviewd en geobserveerd tijdens dit onderzoek. Daarnaast is er door 1037 dorpsbewoners en 204 gezondheidsprofessionals een vragenlijst ingevuld. Uniek is dat voor alle landen exact dezelfde evidence-based aanpak is gebruikt. 

Er kwam verrassend uit het onderzoek naar voren dat exact dezelfde drie thema’s in ieder land een belangrijke rol spelen bij opvattingen over en gedrag omtrent chronische longziekten. Het eerste thema dat een belangrijke rol speelt is ziekte-identificatie. In deze gebieden, op Griekenland na, wordt er nauwelijks gedacht aan chronische aandoeningen, maar worden deze vaak aangezien voor infecties. Het tweede thema is een gebrek aan inzicht in de oorzaken van chronische longziekten. Hoewel roken wordt beschouwd als een bekend risico, is er weinig aandacht voor de risico’s van luchtvervuiling binnenshuis (zo wordt er bijvoorbeeld door 3 miljard mensen wereldwijd dagelijks gekookt op hout of mest). Het derde thema is dat gedrag omtrent chronische longziekten beïnvloed wordt door sociale normen en structuur. Zo wordt in Kirgizië en Vietnam roken beschouwd als een activiteit voor ‘echte mannen’. 

Vervolgstappen
De gevonden thema’s zijn essentieel om mee te nemen bij het implementeren van gezondheidsprogramma’s voor longziekten in dit soort gebieden. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat als gezondheidsprogramma’s niet in overeenstemming zijn met sociale gedragingen en overtuigingen in relatie tot ziekte, dat ze hoogstwaarschijnlijk niet slagen. Op die manier gaan waardevolle middelen verloren die in die gebieden al schaars zijn. Bij het ontwikkelen van context-gedreven implementatiestrategieën voor interventies die zich op chronische longziekten richten in deze gebieden moeten deze drie thema’s geadresseerd worden. Context-gedreven strategieën verkleinen de kans op het falen van de implementatie van gezondheidsprogramma’s en optimaliseren zodoende het gebruik van middelen voor het verbeteren van gezondheid. 

 

Dank aan het FRESH AIR  team;  Evelyn BrakemaRianne van de KleijCharlotte PootAn Pham LeMarilena AnastasakiMatty CroneHong LeBruce KirengaChristos LionisMaamed MademilovMattijs E Numans, Le Thi Tu Oanh, Talant Sooronbaev, Simon Walusimbi, Sian WlliamsNiels H. Chavannes en Ria Reis

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.