Nieuws

Publicatie | eHealth education in primary care

10 augustus, 2020

Achtergrond
Educatie is essentieel voor een goede integratie van eHealth in de huisartsenpraktijk, maar eHealth heeft nog geen plek gekregen in de medische opleidingen.

 

Met dit opiniestuk willen aanbieders van “Continuing Professional Development” (CPD) en docenten adviseren over eHealth educatie. In dit artikel omschrijven we wat nodig is om eerstelijns zorgprofessionals en artsen in opleidingen te trainen op het gebied van eHealth én zetten we uiteen hoe eHealth educatie gegeven kan worden.

 

4 essentiële thema’s
De onderzoekers onderscheiden vier essentiële thema’s:

1. Bewust maken van het bestaand van wetenschappelijk onderbouwde applicaties en wat de voorwaarden zijn voor succesvolle ontwikkeling en implementatie van eHealth

2. De benodigde digitale competenties van zorgprofessionals en patiënten

3. Hoe eHealth de relatie tussen patiënt-zorgprofessional en tussen zorgprofessionals onderling verandert.

4. Begrijpen en het gebruik maken van data.
Om deze onderwerpen goed uit te kunnen leggen kunnen eLearnings, “blended learning”, klassikale lessen, simulatie oefeningen, rollenspellen, oefeningen in de praktijk en supervisie en reflectie worden toegepast.


Hieraan kan nog worden toegevoegd dat het CanMEDS model dat het curriculum en de leerdoelen van dokters beschrijft, kan ondersteunen door rollen en benodigde competenties te beschrijven. Een alternatief is dat dit conceptuele model gebruikt wordt om eHealth trainingsprogramma’s te ontwikkelen die invulling geven aan de opleidingsbehoeften van verschillende stakeholders.

 

Conclusies
Klassikale en CPD training in de eerste lijn moeten gebaseerd zijn op de beschikbaarheid van Health mogelijkheden. De onderzoekers adviseren om eHealth te incorporeren in de medische opleidingen en trainingen en raden het af  hier een aparte module van te maken. Hoe leerdoelen en activiteiten vormgegeven worden en hoe de competenties getoetst worden moet nog verder geëvalueerd en bestudeerd worden.

Lees hier de volledige publicatie.

Auteurs van dit artikel:
 Elisa J. F. Houwink Marise J. Kasteleyn , Laurence Alpay , Christopher Pearce , Kerryn Butler-Henderson , Eline Meijer , Sanne van Kampen , Anke Versluis , Tobias N. Bonten , Jens H. van Dalfsen , Petra G. van Peet , Ybranda Koster , Beerend P. Hierck , Ilke Jeeninga , Sanne van Luenen , Rianne M. J. J. van der Kleij , Niels H. Chavannes  & Anneke W. M. Kramer

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.