Nieuws

Publicatie | Cross-sectionele analyse van gezondheid van studenten via digitale enquete

27 april, 2020

De studietijd is bij uitstek de periode in je leven waarin je mogelijk slechte gewoonten aanneemt die op langere termijn negatieve impact kunnen hebben op de gezondheid. 

Om de gezondheid van studenten te analyseren is door onderzoekers tijdens dit onderzoek een nieuwe gedigitaliseerde gezondheids-enquête ingezet welke werd voorgelegd tijdens een gezondheidsscreening op de Universiteit in Singapore. Zo werd de benodigde data vergaard. 

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat er potentiële zorgen zijn over de gezondheid van studenten en laat zien dat er kansen liggen in meer gerichte campagnes waarin de gezondheidsrisico’s van studenten worden benadrukt.

De conclusie van dit onderzoek
Een digitale gezondheids-enquête kan het gezondheidsprofiel van een uitgebreide populatie in beeld brengen. Deze informatie kan als input dienen voor gerichte preventiecampagnes.

In deze studie komt een aantal gezondheidsrisico’s aan het licht zoals overmatig drankgebruik, roken en overgewicht. Alhoewel niet veel voorkomend, kunnen deze gewoonten de gezondheid op de lange termijn negatief beïnvloeden.


Klik hier en lees het hele artikel.

Auteurs van dit artikel zijn:  Pier A. Spanazze, Marise J. Kasteleyn, Jiska J. Aardoom, Josip Car en Niels H. Chavannes.

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.