Nieuws

Project update: Veel enthousiasme over FitKnip

19 augustus, 2021

De zorgsector kampt met verschillende problemen, waaronder stijgende zorgkosten en een personeelstekort. Een omslag is nodig van zorg naar preventie en gezondheidsbevordering. eHealth biedt de ondersteuning daarvan. Het zogenaamde FitKnip-experiment is opgezet om drempels tot het in gebruik nemen of gebruiken van eHealth weg te nemen. Zoals bijvoorbeeld kosten, zorgen om privacy en opgeslagen data, en 'door de bomen het bos niet meer zien' in het overweldigende aanbod van gezondheidsapplicaties. FitKnip is een vitaliteitstegoed van 100 euro, waarmee deelnemers voorgeselecteerde betrouwbare gezondheidsapps kunnen aanschaffen. Lees hier (https://nell.eu/nieuws/fitknip-experiment) meer over de achtergrond van het experiment.

Een wetenschappelijk onderzoek is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de potentie van FitKnip als een innovatieve manier om de volksgezondheid te stimuleren. De doelen van dit onderzoek waren inzicht geven in (1) de haalbaarheid en (2) de acceptatie van FitKnip, en om (3) potentiële effecten op ervaren eigen controle over de gezondheid en (4) de gezondheid zelf in kaart te brengen. Andere onderzoeksdoelen waren om (5) suggesties voor verbetering te identificeren en (6) barrières en succesfactoren voor toekomstige implementatie in kaart te brengen. Het onderzoek bestond uit kwantitatief onderzoek (vragenlijsten) en kwalitatief onderzoek (focusgroepen).

In totaal begonnen er 1.652 deelnemers aan het onderzoek. Zo'n 41% van de deelnemers (n=685) had één of meerdere applicaties aangeschaft met hun FitKnip budget, waarvan ongeveer een derde 1 app had aangeschaft. Bijna driekwart van de deelnemers heeft tussen de 1 en 25 euro uitgegeven. Deelnemers gaven aan FitKnip een goed concept en initiatief te vinden, omdat het financiële drempels wegneemt en de aangeboden applicaties reeds door een betrouwbare partij zijn voorgeselecteerd en zo het kaf al van het koren gescheiden is. Uit de focusgroep met professionals uit het veld (huisarts, zorgverzekeraar, medewerker wijkteam, gemeente en VWS) bleek dat er veel enthousiasme was over het FitKnip concept. Ook zij zien de potentie van FitKnip met betrekking tot het stimuleren van gezondheid en welzijn van burgers, maar zien momenteel ook nog de drempels die overwonnen moeten worden. FitKnip is op dit moment nog niet klaar om geïmplementeerd te worden. 

In dit onderzoek zijn de verbetermogelijkheden van FitKnip alsmede relevante factoren met het oog op eventuele doorontwikkeling en toekomstige implementatie van een dergelijk concept geïdentificeerd. Zodra de artikelen zijn gepubliceerd, zullen wij uiteraard meer details delen.

Romy Willemsen, Jiska Aardoom, Niels Chavannes
 

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.