Nieuws

NeLL lanceert innovatieve Astma app

19 januari, 2021

Minder astmamedicatie nodig dankzij een app? 
Veel mensen met astma herkennen het gevoel van een opkomende benauwdheid. Vaak grijpen zij dan naar kortwerkende luchtwegverwijders (ook wel SABA’s genaamd). 

Uit onderzoek blijk echter dat overmatig gebruik van dit soort medicatie duidt op onvoldoende astmacontrole en dat dit zelfs schadelijk kan zijn (Stanford et al., 2012, Ann Allergy Asthma Immunol).  De medische richtlijn van de NHG adviseert daarom om de kortwerkende luchtwegverwijders maar 2 keer per week te gebruiken. Het kan zijn dat gebruikers ander advies hebben gehad van een arts of verpleegkundige. 

Om overmatig gebruikt van SABA's te voorkomen lanceert het National eHealth Living Lab (NeLL) vandaag een innovatieve applicatie voor mensen met astma, de Astma app. Via deze app krijgt de gebruiker onder andere inzicht in het gebruik van hun kortwerkende luchtwegverwijders. 

Optimaal inregelen van medicatie en periodieke controle
De gebruiker van de app houdt bij wanneer de medicatie wordt gebruikt, hoe ze zich voelt en wat de (mogelijke) oorzaak is van de benauwdheid. Op basis hiervan krijgt de gebruiker middels grafieken beter inzicht in hoe symptomen en medicatiegebruik zich tot elkaar verhouden.

Onderdeel van wetenschappelijke studie
De app is ontwikkeld door een team van onderzoekers verbonden aan NeLL. Zij zullen onderzoek doen naar het gebruik van de app, hoe men de app ervaart en of de eHealth toepassing überhaupt effectief is. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd over de periode van een jaar en zal op regelmatige basis ervaringen ophalen bij gebruikers (ouder dan 18 jaar) van de app die astma hebben en kortwerkende luchtwegverwijders gebruiken.

Nieuwsgierig naar de app?
Samen met onder andere zorgprofessionals en patiëntenverenigingen nodigen wij volwassenen met astma van harte uit de app te gaan gebruiken. Het levert de gebruiker nieuwe waardevolle inzichten op en zal bijdragen aan de benodigde input voor het lopende onderzoek.  

Doe ook mee!
De astma app is te downloaden in de Apple App Store en Google Play Store.

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met Cynthia Hallensleben via astma_app@lumc.nl.

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.