Nieuws

NeLL evalueert het effect van digitaal zorgtegoed

14 mei, 2020

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start woensdag 20 mei 2020 het FitKnip experiment. 

Persoonlijk, digitaal zorgtegoed
Deelnemers van dit experiment ontvangen een persoonlijk, digitaal zorgtegoed van 100,-, waarmee zij gezondheidsapps kunnen aanschaffen op het online FitKnip platform.

Deelnemende apps
De apps die aan worden geboden zijn geselecteerd door Stichting SamenBeter. De deelnemende apps voldoen onder andere aan de volgende voorwaarden:

  • Het is een betaalde app; 
  • De privacy van de gebruikers wordt geborgd en
  • De app dient zonder tussenkomst en ondersteuning van een zorgprofessional te gebruiken zijn.

Bereikbare, betaalbare en bemensbare zorg 
Zoals al een tijd algemeen bekend is, zal de vraag naar zorg de komende jaren alleen maar toenemen. Hierdoor komen niet alleen zorgprofessionals onder hoge werkdruk te staan, de kosten van de Nederlandse zorg zullen ook steeds verder stijgen. Om de zorg ook in de toekomst voor iedereen bereikbaar, betaalbaar en bemensbaar te houden moet er een aantal drastische wijzigingen plaatsvinden in hoe we de zorg inrichten en organiseren.

Van ziekte naar gezondheid
Winst is te behalen bij het voorkomen van ziekte en dus meer nadruk te leggen op een gezonde levensstijl, preventie en gezondheid in plaats van op ziekte en zorg.

Het is dus erg relevant om inzicht te krijgen in wat Nederlanders nodig hebben om actief aan de slag te gaan met de eigen lichamelijke en geestelijke conditie.

Doel van het FitKnip experiment
Het doel van het FitKnip experiment is dan ook om inzicht te krijgen of een persoonlijk tegoed voor digitale gezondheidstoepassingen  een innovatieve manier kan zijn om de volksgezondheid te verbeteren. Om eventueel op langere termijn te onderzoeken of met dit soort nieuwe financieringsvormen budgetten verschoven kunnen worden van zorg naar gezondheid.

De rol van NeLL
Het National eHealth Living Lab (NeLL) evalueert dit experiment. De onderzoekers richten zich tijdens de evaluatie op de haalbaarheid en acceptatie van het platform en of en hoe het gebruik ervan het gevoel van zelfregie verhoogd. Daarnaast hopen de onderzoekers ook meer inzicht te kunnen geven in de gezondheidseffecten.  

Via online vragenlijsten worden deelnemers periodiek gevraagd naar hun gebruik, ervaring en tevredenheid met het platform en de apps die daarin worden aangeboden. Ook wordt er gevraagd naar hun huidige gezondheidssituatie om deze over de tijd te kunnen monitoren. . Naast de vragenlijsten zullen er diverse focusgroepen worden georganiseerd met zowel deelnemers (consumenten) als zorgprofessionals.

Vanzelfsprekend houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen!

Wil je meer informatie?
Wil je meer weten over dit onderzoek en/of de rol van NeLL? Neem dan gerust contact met ons op via info@nell.eu.

 

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.