Nieuws

NeLL actief betrokken bij Centre for Frugal Innovation in Africa (CFIA)

4 juli, 2019

Een uitbreiding van internationale NeLL projecten met focus op eHealth in lage- en middeninkomens landen.

Het Centre for Frugal Innovation in Africa (CFIA) is een samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit, TU Delft en Universiteit Leiden (LDE). Het initiatief is in 2014 gestart om gezamenlijk onderzoek te doen naar innovaties die beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar zijn voor relatief arme consumenten in Afrika.

Binnen het CFIA bundelen de samenwerkende universiteiten hun krachten en ervaring om zo een impactvolle bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van leven in lage- en middeninkomens landen.

Frugal, ook wel: kostenbewust en consciëntieus
Bouwend op het succes van de afgelopen vijf jaar, heeft CFIA een nieuwe, ambitieuze strategie klaarliggen voor de komende vijf jaar. Een van de doelen is om een wereldwijde hub te worden voor onderzoek naar kostenbewuste en consciëntieuze innovatie, waarbij aandacht wordt gegeven aan de complexe problematiek van duurzaamheid en gelijkheid.

Focus
De komende jaren ligt de focus van CFIA op het opzetten van domeinen in gezondheid, voedsel, water en energie voor het doen van sectorspecifiek onderzoek. Daarnaast worden er lokale hubs opgezet die onderdeel zijn van het lokale ecosysteem in Afrika en India. Er gaat meer aandacht uit naar ‘omgekeerde ontwikkeling en innovatie’ in Europa op basis van cases uit Afrika en India. En de minor-opleiding ‘Frugal Innovation for Sustainable Global Development’ wordt verder uitgebreid.

Betrokkenheid NeLL
Vanuit NeLL is Dr. Sanne van Kampen sinds dit voorjaar betrokken bij CFIA als Domain Program Developer Health. Zij zal zich bij NeLL toespitsen op het onderzoeksgebied ‘frugal innovation’. Daarnaast onderzoekt Sanne continu waar kansen en mogelijkheden liggen op het gebied van digitale zorgtoepassingen die een positieve impact kunnen hebben op de zorg in lage- en middeninkomens landen.

“In deze positie hoop ik mijn kennis, ervaringen en netwerk in te zetten om technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg toegankelijk te maken voor patiënten die het het hardst nodig hebben,” aldus Sanne. 

Vanzelfsprekend houden we je vanuit NeLL graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom deze bijzondere samenwerking.

 

Biografie Sanne
Sanne van Kampen behaalde een PhD in Global Health, MSc in Biomedische Wetenschappen (Amsterdam) en MSc in Epidemiologie (LSHTM) waarna zij veel internationale ervaring opdeed. Zo werkte zij 6 jaar lang aan het implementeren en evalueren van nieuwe diagnostiek voor tuberculose in onder andere Afrika, Centraal- en Zuidoost Azië.


De afgelopen drie jaar heeft Sanne als post-doc aan de University of Plymouth onderzoek gedaan naar chronische longziekten in lage- en middeninkomens landen en werkte zij mee aan het FreshAir project.

 

 

 

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.