Nieuws

Maaike Kleinsmann treedt toe tot bestuur van National eHealth Living Lab

20 november, 2020

Prof. dr. ir. Maaike Kleinsmann treedt toe als vijfde bestuurslid van het National eHealth Living Lab (NeLL), het internationale kennisnetwerk op het gebied van eHealth. De talentvolle hoogleraar Design for Digital Transformation aan de TU Delft zal zich bij NeLL richten op design en devices.

‘We zijn erg trots op de aantreding van Maaike tot het NeLL Bestuur. Zij is een verrijking van het bestaande team en brengt daadwerkelijk verdieping en verbreding aan in ons kennisnetwerk’, zo stelt Niels Chavannes, oprichter van NeLL.

Het team van NeLL zet zich sinds maart 2018 in om van eHealth een volledig geïntegreerd onderdeel te maken van de zorg zoals we die kennen. Om zo meer duurzame zorgmodellen te ontwikkelen: persoons gestuurd en “blended”, of wel een combinatie van fysieke zorg en zorg op afstand. ‘Anno 2020 wordt eHealth nog teveel gezien als een aparte aanpak die bovenop of achter bestaande zorgprocessen geplakt moet worden’, zegt Chavannes.

Deze visie deelt Kleinsmann, zo zegt zij: ‘We kunnen de zorg alleen toekomstbestendig maken, dus: bereikbaar en betaalbaar houden en tegelijkertijd prettig en efficiënt organiseren voor iedereen, wanneer we daar waar wenselijk en nuttig ook digitale zorgtools gaan inzetten.’ NeLL ziet eHealth als middel en niet als doel op zich, hierover zegt Kleinsmann: ‘Digitale zorg kan behulpzaam zijn aangezien het plaats-, en tijd-onafhankelijk te gebruiken is. eHealth kan met name chronische patiënten veel vrijheid geven. Een voorwaarde is wel dat het ook past in zijn of haar leven. We moeten alleen technologie ontwikkelen waarmee we een daadwerkelijk probleem oplossen én we moeten het zo vormgeven dat de gebruiker (patiënt, mantel-/verzorger en/of zorgprofessional) zo’n tool graag gebruikt en dus ook blijft gebruiken.’

Om hier invulling aan te geven zal -nog meer dan nu al het geval is- door NeLL aandacht worden besteedt aan de reis van eindgebruikers, co-creatie met eindgebruikers en design gedreven onderzoek. Prof. Kleinsmann zal hier met haar ervaring actief invulling aan geven in samenwerking met het NeLL Team en Netwerk. Naast onder andere apps en web-platforms zal Kleinsmann haar expertise op het gebied van “devices” inzetten. ‘Hiermee wordt de aanwezige kennis binnen het NeLL Team echt verrijkt. Zeer relevant wanneer je je bedenkt dat vrijwel alle devices een koppeling hebben met een digitaal platform’, aldus Chavannes.

Maaike Kleinsmann treedt op 1 december 2020 officieel toe tot het NeLL Bestuur.

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.