Nieuws

Leidraad kwaliteit AI in de zorg opgeleverd door en voor het veld

23 december, 2021

Artificiële intelligentie (AI), of ook wel kunstmatige intelligentie (KI), is een van de meest besproken technologieën, maar misschien ook wel de minst begrepen technologie van dit moment. De naderende vergrijzing en de COVID-19 pandemie hebben ons de noodzaak gegeven tot het slimmer inrichten van de zorg. AI heeft de potentie om impact te geven aan de kwaliteit van de geleverde en ontvangen zorg en onze gezondheid. Maar hoe zorgen we er met alle betrokken partijen voor dat de toepassingen ook de kwaliteit en effectiviteit hebben die ervan worden verwacht? Om deze vraag te beantwoorden, heeft een brede groep aan experts uit het veld gewerkt aan de ‘Leidraad kwaliteit AI in de zorg’. Het hulpmiddel is ontwikkeld met het oog op voorspellende AI-gestuurde algoritmen. De leidraad is sinds december ’21 gepubliceerd en te downloaden. 

Totstandkoming
Sinds begin 2020 hebben meerdere experts en betrokken met veel passie gewerkt aan de totstandkoming van deze leidraad. De eerste stap was het opstellen van eisen en aanbevelingen voor het beoordelen van de kwaliteit en effectiviteit van voorspellende AI-modellen. Een actieteam vanuit het UMCU en LUMC heeft door middel van literatuuronderzoek een overzicht gemaakt van de beschikbare nationale en internationale richtlijnen en criteria voor ontwikkeling, validatie, evaluatie en implementatie van AI in de medische sector. Vervolgens is afgelopen najaar een team van experts en vertegenwoordigers van (koepel)organisaties gestart met de ontwikkeling van de leidraad. Door een zestal werkgroepen is gewerkt aan een eerste versie die vervolgens door vele experts en partijen is gereviseerd. 

Inhoud
De focus is gelegd op voorspellende AI-algoritmen. De leidraad bestaat uit 6 fasen voor het ontwikkelen, valideren, implementeren en toepassen van deze voorspellende AI-algoritmen. 

Voor elk van de 6 fasen zijn werkgroepen samengesteld. Clinici, norm experts, epidemiologen, datamanagers, ethici, statistici, beleidsmedewerkers, kwaliteitsmedewerkers, data scientists en AI-experts, werkzaam bij verschillende organisaties in het zorgveld, hebben allemaal een bijdrage geleverd. 

Praktijk
Het is nu belangrijk dat dit hulpmiddel in de praktijk kan worden ingezet en getoetst. Het middel is relevant voor gebruikers van AI (zorgprofessionals, wetenschappelijke verenigingen, onderwijs, IT leveranciers, burgers etc.), ontwikkelaars, controlerende instanties (notified bodies, privacy officers, verzekeraars etc.) en maatschappelijke partijen (patiënten-verenigingen, belangenpartijen, politieke partijen etc.). 
Binnen NeLL wordt de leidraad op dit moment in de praktijk getoetst bij de ontwikkeling van een scoping review over geïmplementeerde AI-modellen in de huisartsenpraktijk. Hierin zal de toepasbaarheid van de leidraad goed kunnen worden getoetst. Publicatie van deze scoping review zal zich voorjaar 2022 volbrengen.

Auteurs 
De leidraad is geschreven door:

Maarten van Smeden, Carl Moons, Lotty Hooft (fase 1 t/m 3)
Ilse Kant, Hine van Os en Niels Chavannes (fase 4 t/m 6).

Samen met de hoofdauteurs is er in de verschillende fases door verschillende teams aan deskundigen gewerkt aan de tonstandkoming. Het volledige overzicht van alle leden vindt u hier in de leidraad
 

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.