Nieuws

Kan een app helpen om katheter-gerelateerde urineweginfecties in ziekenhuizen te verminderen?

12 april, 2022

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.

In het ziekenhuis kan urinekathetergebruik leiden tot urineweginfecties doordat bacteriën via de katheter in de blaas terecht komen. Onterechte katheterplaatsing en te lang gebruik geven een verhoogd risico op infecties wat we kunnen voorkomen. Deze katheter-gerelateerde urineweginfecties zijn de grootste oorzaak van zorg-gerelateerde infecties. Ze leiden tot extra ziektelast, meer antibioticagebruik en langer ziekenhuisverblijf.

Met patiënten en professionals hebben onderzoekers uit het LUMC de smartphone app ‘Participatient’ ontwikkeld. Het doel is om een katheter-gerelateerde urineweginfecties in ziekenhuizen te verminderen door patiënten actief in de zorg te betrekken.

De Participatient haalbaarheidsstudie is deze maand gepubliceerd. We hebben in deze pilot studie onderzocht hoe we de app het beste kunnen aanbieden en wat het beste werkt voor patiënten en verpleegkundigen. Daarnaast hebben we op verschillende manieren het effect van de app gemeten. Als nevenbevinding zagen we dat er 11% minder urinekatheters werden gebruikt  (OR 0.61, 95% CI 0.32-1.14), dus minder risico op urineweginfectie was in deze pilot. Dit alles was de voorbereiding voor de grotere PECCA studie.