Nieuws

ISO lanceert kwaliteitsstandaard voor gezondheidsapps

12 augustus, 2021

Nieuwe internationale standaard helpt het kaf van het koren te scheiden
 

Van het tellen van calorieën tot het traceren van COVID-19 besmettingen, er zijn - letterlijk - honderdduizenden apps beschikbaar die zich richten op gezondheid en welzijn en dagelijks komen er nieuwe bij. Veel van deze digitale applicaties hebben toegang tot gevoelige persoonlijke informatie en effect in positieve of negatieve zin op de gezondheid van de gebruiker. Om de effectiviteit en betrouwbaarheid van een app te kunnen evalueren is een nieuwe standaard gepubliceerd.

Het belang van een internationale standaard 
ISO 82304-2, Health and wellness apps—Quality and reliability heeft als doel om consumenten, zorgverleners, zorgverzekeraars en zorgautoriteiten in staat te stellen een goed geïnformeerde keuze te maken om een bepaalde gezondheidsapp te gaan gebruiken. 

Grondige toetsing van apps op diverse onderdelen 
90 experts uit acht stakeholdergroepen afkomstig van zes continenten werkten, onder andere via een Delphi studie, mee aan het opstellen van een vragenlijst met 67 vragen op basis waarvan geaccrediteerde toetsingsorganisaties apps kan beoordelen. De vragen zoomen onder meer in op effectiviteit, patiëntveiligheid, ethiek, toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid, bescherming van persoonsgegevens, technische kwaliteit en interoperabiliteit. De resultaten van de toets worden weergegeven in een goed leesbaar label geïnspireerd op labels onder andere het EU Energielabel en het Nutri-Score voedingslabel. Een overall score en kwaliteitsrapport bieden respectievelijk een samenvatting en verdere detaillering van het gezondheidsapp-label. Zo wordt tegemoetgekomen aan verschillen in informatiebehoefte. Om het label voor iedereen van nut te laten zijn is, in samenwerking met het expertisecentrum voor gezondheidsverschillen Pharos, met mensen met lage gezondheidsvaardigheden getest of zij de informatie goed begrepen. 

“Met deze standaard willen we transparant maken wat het voordeel is van het gebruiken van de app voor de gezondheid van de gebruiker en voor de maatschappij. Zo kunnen effectieve apps regulier onderdeel van de zorg en zelfzorg worden”, aldus Petra Hoogendoorn, een van de kartrekkers van dit belangrijke internationale project en verbonden aan NeLL.

Nuttig voor alle stakeholders
De richtlijn helpt zowel ontwikkelaars bij het creëren van effectieve gezondheidsapps als gebruikers en zorgprofessionals bij goed kiezen uit toepassingen. Zo kunnen apps bijvoorbeeld daadwerkelijk een belangrijke rol gaan spelen bij zelfmanagement door chronische patiënten, het aanpassen van een ongezonde leefstijl en het ondersteunen van oudere doelgroepen. De Europese Commissie, opdrachtgever van de standaard, wil met de opschaling van gezondheidsapps persoonsgerichte gezondheidszorg mogelijk maken en inwoners in staat stellen zelf actief te werken aan hun gezondheid. Daarnaast kunnen dit soort tools helpen bij het op grote schaal aanbieden van laagdrempelige 24/7 toegang tot kwalitatieve zorg en een bijdrage leveren aan het terugbrengen van gezondheidsverschillen en tekort aan mankracht in de zorg.

Het team achter de totstandkoming van de ISO/TS 82304-2 werd gevormd door de technische commissie van CEN/TC 251, Health informatics, waarvan het secretariaat gevoerd wordt door NEN. ISO/TC 215 en IEC/TC 62 hebben in dit project de krachten gebundeld.

De kwaliteitsstandaard kan worden aangekocht in de online ISO Store en de NEN Store

Wil je meer weten over deze norm of de ontwikkeling hiervan? Neem dan gerust contact met ons op via info@nell.eu.

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.