Nieuws

Gastcollege van Dr. D.K. Arvind

6 januari, 2020

Dr. D.K. Arvind, professor aan the School of Informatics van de Universiteit van Edinburgh gaf afgelopen maand een interessant gastcollege aan studenten Health & Enviroment aan Leiden University College.

Tijdens dit college ging professor Arvind dieper in op klinische studies naar wearable sensors voor het continu meten van blootstelling aan luchtvervuiling en het monitoren van de ademhaling.

Hij leerde ons dat wanneer de exposure (blootstelling aan lucthvervuiling) en de uitkomst (ademhaling) tegelijkertijd worden gemeten kunnen conclusies getrokken worden over de associatie en mogelijk zelfs causale relatie tussen deze aspecten. Tevens kan informatie van de persoonlijke monitors gecombineerd worden met stationaire monitors en kan deze informatie bijvoorbeeld gebruikt worden om de schoonste route van huis naar werk te bepalen.

Dergelijke informatie is zeer waardevol voor onder andere mensen met astma of COPD. Zij kunnen dit bijvoorbeeld gebruiken om blootstelling aan luchtvervuiling te vermijden, waardoor het risico op longaanvallen vermindert.

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.