Nieuws

e-Health monitor; transitie van digitale zorg in Nederland

3 december, 2021

Mijn naam is Liza van Deursen en sinds begin 2021 ben ik werkzaam bij het Nell en het RIVM. 
Ik heb een achtergrond in bedrijfskunde en organisatiepsychologie en ik ben hiervoor een tijd werkzaam geweest in de advieswereld. Ik werk op dit moment als promovendus op het e-health monitor project. Dit is een gezamenlijk project van het Nell, het RIVM en het Nivel. In dit driejarige project brengen we door middel van kwantitatief en kwalitatief onderzoek de transitie van digitale zorg in kaart. Jaarlijks leveren we een rapportage op met onze resultaten. Begin volgend jaar zullen we onze eerste bevindingen presenteren. 
Daarnaast houd ik mij als promovendus ook bezig met het thema e-health in mijn promotieonderzoek dat gericht is op de toepassing van e-health in de kankerzorg. Met mijn onderzoek hoop ik inzicht te krijgen in hoe e-health optimaal kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van kankerzorg in Nederland. Op dit moment werk ik aan mijn eerste artikel in de vorm van een systematische review. In deze review onderzoek ik welke e-health interventies voor kankerpatiënten er in Nederland bestaan. Daarnaast onderzoek ik de impact van deze interventies op het Nederlandse zorgsysteem aan de hand van het Triple Aim model.  
 

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.