Nieuws

DiDia I Richtlijnen voor digitale zorg op afstand

25 januari, 2022

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.

Digitale zorg heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen mede door de coronapandemie. Zorg op afstand lijkt vooral voor diabeteszorg aantrekkelijk, omdat diabetespatiënten veel digitaal meten en hun zorg voor een groot deel planbaar is. Voor de meeste digitale toepassingen is echter nog onvoldoende bewijs van effectiviteit als het gaat om kwaliteit van zorg, patiënttevredenheid en tijd- en kostenbesparing. Daardoor zijn er nog nauwelijks aanbevelingen opgenomen in de bestaande richtlijnen en (zorg)standaarden. De behoefte hieraan neemt toe en daarom starten NHG en NeLL binnenkort met het DiDia-project, ‘Digitale zorg op afstand in Diabetes richtlijnen’.

Samen met de Nederlandse Internisten Vereniging, het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten de Patiëntenfederatie Nederland, Diabetesvereniging Nederland en de Nederlandse Diabetesfederatie gaan we dit project uitvoeren. ZonMw draagt zorg voor de financiering. Het project leidt tot specifieke aanbevelingen voor opname van effectieve zorg op afstand als alternatief voor face-to-face zorg in richtlijnen en (zorg)standaarden over diabetes mellitus type 1 en type 2 in de 1e en 2e lijn.

Recente ervaringen van vóór en tijdens de COVID-19-pandemie bij volwassenen met diabetes mellitus worden meegenomen in het opstellen van de aanbevelingen. Waar mogelijk worden de aanbevelingen onderbouwd met beschikbaar wetenschappelijk onderzoek en rapporten met lessen uit de praktijk. De resultaten van het DiDia project verwerken wij in de landelijke richtlijnen en in de informatie voor patiënten op Thuisarts.nl.