Nieuws

Aanbevelingen voor telemonitoring van COVID-19 patiënten in de praktijk

18 juni, 2020

Er wordt al langer voorspeld dat veel zorg in de toekomst niet noodzakelijkerwijs meer in het ziekenhuis plaats hoeft te vinden. De zorg zou efficiënter kunnen, met voor iedere patiënt een persoonlijk traject, het liefst in een voor de patiënt vertrouwde omgeving: de juiste zorg, op de juiste plek. EHealth kan hier een belangrijke rol bij spelen. In het hele land werd op verschillende manieren al gewerkt aan deze ‘toekomst van de zorg’. De COVID-19 pandemie bracht deze ontwikkelingen in een stroomversnelling en bood ook een kans voor het behandelen van patiënten met COVID-19.

Telemonitoring biedt de mogelijkheid om patiënten met (verdenking op) besmetting met het corona virus nauwkeurig te monitoren. In het LUMC is een telemonitoring zorgpad – De COVID Box – ontwikkeld voor monitoring van patiënten met (verdenking op) COVID-19. In dit zorgpad meten patiënten thuis dagelijks hun vitale parameters. Op basis van deze meetwaarden en een dagelijks videoconsult kunnen zorgverleners het optreden van hypoxie (gebrek aan zuurstof) en/of een verslechtering van symptomen in een vroeg stadium signaleren. Zodoende kunnen patiënten op afstand nauwkeurig gemonitord worden terwijl onnodige ziekenhuisopnames voorkomen worden. 

De ontwikkeling van een telemonitoring zorgpad voor COVID-19, maar ook voor andere (chronische) aandoeningen, brengt vele uitdagingen met zich mee. Deze uitdagingen worden gevormd door medische en organisatorische aspecten, en ook de ethische aspecten en wetenschappelijke validatie van zo’n nieuw zorgpad moeten niet uit het oog verloren worden.

In bijgaande afbeelding zetten wij een aantal medische, wetenschappelijke, organisatorische en ethische aanbevelingen uiteen, die van belang zijn voor de ontwikkeling en implementatie van telemonitoring voor COVID-19 patiënten. We hopen dat het delen van deze aanbevelingen andere centra en zorgorganisaties op weg helpt bij het inrichten van soortgelijke digitale zorgpaden. 

Download de afbeelding hier.

Wilt u meer informatie over eHealth, het digitaliseren van zorgpaden, of van gedachten wisselen met een expert? Neem dan gerust contact met ons op via info@nell.eu.

Meld je aan voor de gratis updates

Blijf betrokken bij het laatste nieuws van NeLL met de gratis updates.