Het doel van NeLL

Om de zorg ook in de toekomst bereikbaar en betaalbaar te houden voor iedere Nederlander is het van belang dat we slimmer gaan werken in de zorg.

Ons doel is om toekomstbestendige zorg te ontwikkelen: de juiste zorg voor de patiënt op de juiste wijze, tegen een betaalbare prijs. Efficiënt, effectief én prettig voor een ieder die bij de zorg betrokken is.

De rol van eHealth

eHealth zal een grote rol spelen bij de ontwikkeling van de zorg van morgen. Maar eHealth kan alleen succesvol geïmplementeerd worden als verschillende partijen samenwerken én als toepassingen uitvoerig geanalyseerd, getest en doorontwikkeld worden in samenwerking met de eindgebruiker.

NeLL verbindt patiënten, consumenten, (zorg)professionals, wetenschappers, studenten, organisaties en instellingen met elkaar zodat zij samen e beste eHealth oplossingen kunnen ontwikkelen door met elkaar kennis, contacten en ervaringen delen.

Het NeLL Netwerk

NeLL faciliteert het netwerk door een pro-actieve rol te spelen bij het verbinden van mensen en organisaties. Ook ontmoeten leden elkaar tijdens diverse evenementen en worden zij op de hoogte gehouden alle ontwikkelingen binnen het netwerk en op het gebied van eHealth.

Door verschillende partijen met elkaar te verbinden doen we samen nieuwe inzichten op, delen we kennis en informatie, inspireren en versterken we elkaar. Zo komen we samen tot de best mogelijke resultaten.

Meewerken aan de zorg van morgen? Meld je aan voor het NeLL netwerk

Hoe werkt NeLL

NeLL bundelt alle activiteiten op het gebied van eHealth. We delen nieuws, inzichten en kennis en zijn open over de resultaten opgedaan tijdens studies, onderzoeken en samenwerkingen binnen het netwerk.

Door verschillende partijen met elkaar te verbinden doen we samen nieuwe inzichten op, delen we kennis en informatie, inspireren en versterken we elkaar. Zo komen we samen tot de best mogelijke resultaten.

Meewerken aan de zorg van morgen? Meld je aan voor het NeLL netwerk.

NeLL Compatible

NeLL vindt het van groot belang wetenschappelijk onderzoek te doen naar eHealth-toepassingen. Om op basis van de opgedane inzichten met elkaar te leren wat nodig is om succesvolle tools te ontwikkelen die daadwerkelijk een positieve bijdrage leveren aan doelmatige zorg.

Apps en websites worden onderzocht door een team van, PhD's en postdocs, werkzaam in het LUMC. Dit gebeurt op verzoek van de ontwikkelaar en/of aanbieder. De door NeLL geformuleerde kwaliteitscriteria (gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid, privacy en veiligheid, onderbouwing, gebruikersparticipatie en opschaalbaarheid) vormen bij dit onafhankelijke onderzoek het uitgangspunt.

Bij een positieve beoordeling ontvangt de tool de ‘NeLL-Compatible’ status. Naast een compatibiliteitsbeoordeling brengen de onderzoekers van NeLL advies uit ten behoeve van optimalisatie. NeLL scheidt zo het kaf van het koren en drukt eKwakzalverij de kop in.

Focusgebieden van NeLL

De ontwikkelingen op het gebied van eHealth gaan razendsnel. Sommige onderwerpen blijven echter onderbelicht. Daarom hebben we bij NeLL besloten elk jaar extra aandacht te besteden aan drie specifieke pijlers. Zo kunnen we ons verdiepen in deze thema’s en ons richten op daadwerkelijke effectiviteit binnen deze zorgdomeinen.

Chronisch zieken

eHealth kan een grote rol spelen bij het behalen van gezondheidswinst bij chronische ziekten. Een goede online toepassing informeert en motiveert de patiënt zodat hij beter in staat is zelf meer regie te nemen over zijn..

Laaggeletterden

Deze doelgroep wordt nog vaak vergeten. Bij NeLL vinden wij dat goede eHealth-toepassingen voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Daarom hebben wij bij elk project ook oog voor mensen die moeite hebben met lezen of begri..

Ouderen

De oudere Nederlander van nu is behoorlijk bij de tijd. Toch moeten we niet vergeten dat hij misschien net andere behoefte heeft dan generatie Z. Het is dus van groot belang dat wij bij de ontwikkeling van eHealth ook me..

NeLL Bestuur

Prof. Dr. Niels Chavannes

Hoogleraar eHealth Applications in Disease Management (LUMC)

Prof. Dr. Douwe Atsma

Cardioloog (LUMC)

Dr. Fred Boer

Manager zorginnovatie (LUMC)

Dr. Esther Talboom-Kamp

Arts, MBA, voorzitter raad van bestuur Saltro

Bureau NeLL

Daniëlle Barendregt

Office Manager

Hine van Os, MSc

Algemeen Manager | Junior Onderzoeker

Cherelle de Graaf

Strategisch Manager

Sanne van Luenen, MSc

Wetenschappelijk Manager | Senior Onderzoeker

Dr. Jiska Aardoom

Wetenschappelijk Manager | Senior Onderzoeker

NeLL Onderzoekers

Cynthia Hallensleben

Praktijkverpleegkundige | Onderzoeker

Dr. Rianne van der Kleij

Senior Onderzoeker

Charlotte Poot, MSc

Junior Onderzoeker

Dr. Marise Kasteleyn

Senior Onderzoeker

Dr. Eline Meijer

Senior Onderzoeker

Dr. Tobias Bonten, MD

Huisarts | Senior Onderzoeker

Astrid Bontenbal, MSc

Design Onderzoeker

Petra Hoogendoorn, MSc

Junior Onderzoeker

Dr. Roderick Treskes

Senior Onderzoeker

Dr. Persijn Honkoop

Huisarts | Senior Onderzoeker

Annemiek Silven, MSc

Junior Onderzoeker

Partners van NeLL