Hub Rehabilitation

Basalt is voorloper op het gebied van het inzetten, ontwikkelen, implementeren en evalueren van eHealth en zorgtechnologie in de revalidatiezorg. Basalt werkt daarbij nauw samen met De Haagse Hogeschool in het gezamenlijk lectoraat Revalidatie & Technologie, maar ook met andere publiek-private partners. 

Basalt en NeLL delen de visie op de zorg van de toekomst en zien dat die zorg bestaat uit een gebalanceerde combinatie van fysieke en digitale zorg (hybride zorg). Dat wil zeggen ‘de juiste zorg op de juiste plek’ en waar nodig ondersteund door eHealth of zorgtechnologie.    

Om tot goede hybride zorg te komen moet duidelijk zijn wat werkt en wat niet en die kennis moet vrij toegankelijk zijn. Daarom vinden Basalt en NeLL wetenschappelijk onderzoek naar eHealth noodzakelijk en “open science” vanzelfsprekend. Daarnaast is het opleiden van alle stakeholders (onder andere patiënten en hun naasten, maar ook (toekomstig) zorgprofessionals) van groot belang om de potentie van digitale zorg(tools) ten volle te benutten.

Bewezen effectieve hybride zorg moet vervolgens succesvol geïmplementeerd en opgeschaald worden in de zorg. Binnen deze samenwerking worden daarom alle stakeholders betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van eHealth (co-creatie). Hierdoor worden digitale zorgtoepassingen niet ontwikkeld vanuit een technology-push maar vanuit een daadwerkelijk ervaren probleem en behoefte van consumenten, cliënten en/of zorgprofessionals.

Doelstellingen

  • Binnen deze duurzame samenwerking willen NeLL en Basalt werken aan de volgende doelen: 
  • Gezamenlijke projectaanvraag te starten 
  • Vragen gerelateerd aan eHealth voor de medisch specialistische revalidatie in de Hub op te pakken
  • Gezamenlijk PR-activiteiten van de Hub via het netwerk van NeLL te delen
  • Organiseren van activiteiten waarin vanuit de Hub kennis over eHealth voor de medisch specialistische revalidatie gedeeld wordt
  •  Doorontwikkelen van de samenwerking, mogelijk leidend tot een samenwerkingsovereenkomst waarbij ook samenwerking op thema's zoals de Basisgegevensset Zorg (BgZ), Zorginformatiebouwstenen (zibs), SNOMED, Twiin en Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) verkend wordt

Team

Coördinerend
• Hub coördinator Basalt: Klaasjan van Haastrecht 
• Hub coördinator NeLL: Sander van de Hoef

Bestuurlijk betrokken
• NeLL: Niels Chavannes
• Basalt: Willem Wiegersma en Jorit Meesters