Wetenschapsstage: Virtual Reality interventie

Een Virtual Reality interventie ter voorbereiding op het hartkatheterisatie zorgproces

Voor een pilot-studie naar de haalbaarheid/realiseerbaarheid en geschiktheid van een Virtual Reality applicatie op de afdeling cardiologie binnen het LUMC zoeken wij een stagiair.

Achtergrond

In Nederland worden er jaarlijks ruim 80.000 patiënten op de Intensive Care (IC) opgenomen. Voor een patiënt kan het ervaren van een poliklinische behandeling, inclusief ingreep, Pacu- (post-anesthesia care unit) en IC-verblijf als zeer heftig ervaren worden. Naast fysieke klachten kunnen er ook psychologische gevolgen zijn, zoals symptomen van post-traumatische stress stoornis, angst, nachtmerries, slaapproblemen, emotionele problemen, verwardheid, paniekaanvallen, of depressie. Deze fysieke en psychische gevolgen kunnen het herstel en de gezondheid van een patiënt negatief beïnvloeden.

Pre-operatieve informatie en voorlichting is een veelbelovende manier om negatieve psychologische consequenties zoals angst te verminderen en patiënt-tevredenheid te verhogen. Virtual reality wordt al langer ingezet bij het behandelen van onder andere post-traumatische stress stoornissen en angststoornissen. Tevens zijn er aanwijzingen dat Virtual Reality succesvol kan worden ingezet ter preventie van stress-gerelateerde reacties, zoals post-traumatische stress stoornis, door middel van Stress Inoculatie Training. Deze training kan worden ingezet om mensen voor te bereiden op stressvolle situaties, zoals bijvoorbeeld militaire uitzendingen en medische noodgevallen of ingrepen, om zo de kans op potentiele negatieve psychologische consequenties te verminderen.

Onderzoek

Het huidige onderzoek betreft een pilot studie naar de haalbaarheid/realiseerbaarheid en geschiktheid van een Virtual Reality applicatie op de afdeling cardiologie binnen het LUMC, met als doelgroep patiënten die een hartkatheterisatie zullen ondergaan.

 

Functiebeschrijving

Voor de pilot-studie zoeken wij per april, voor een periode van 6 maanden, een stagiair die zich onder andere bezighoudt met:

  • Het inlezen van relevante artikelen;
  • Het opzetten van online vragenlijsten;
  • Het opzetten en afnemen van focusgroep interview met hartpatiënten;
  • Het transcriberen van de focusgroepen;
  • Thematische analyse van de transcriptie;
  • Kwantitatieve en kwalitatieve data analyse;
  • Het schrijven van een stageverslag.

Wij vragen

  • Wij zoeken iemand die z.s.m. kan beginnen.

Wij bieden

  • Duur: +- 6 maanden