FLITZ

Fysiotherapie ter bevordering van Lichamelijke activiteit door Training tijdens Ziekenhuisopname, ofwel (FLITZ). FLITZ is een geïntegreerde fysiotherapeutische behandeling welke wordt aangeboden via eHealth om het beweeggedrag van patiënten tijdens de ziekenhuisopname te ondersteunen.

Lichamelijk inactiviteit kan leiden tot significante afname van functionele mogelijkheden. De ziekenhuisfysiotherapeut kan de patiënt op veel verschillende manieren helpen. Maar fysiotherapie wordt nog niet optimaal aan iedere patiënt aangeboden.

Het doel van FLITZ is om een toename van de fysieke activiteit te bewerkstelligen tijdens en gedurende de eerste maand na een ziekenhuisopname.

FLITZ biedt via de website van het LUMC informatie aan over het belang van lichamelijke activiteit.

Zie de onderstaande punten voor een voorbeeld van wat wij aanbieden.

  • 2 keer per dag een beweegfilm met wisselende inhoud via het LUMC Youtube-kanaal en de ziekenhuistelevisie;
  • Via een applicatie wordt een individueel digitaal oefenprogramma aangeboden op desktop of laptop (Physitrack);
  • Een koppeling met een Fitbit-activiteitenmonitor om het eigen beweeggedrag te monitoren;
  • De Beweegcoach: een fysiotherapeut die per e-mail of telefoon bereikbaar is voor vragen over bewegen tijdens de ziekenhuisopname en gedurende de eerste maand na ontslag uit het ziekenhuis.

Contactpersoon: dr. Jorit Meesters
E-mail: J.J.L.Meesters@lumc.nl