Cue2Walk

Veel patiënten met de ziekte van Parkinson herkennen het gevoel dat hun voeten aan de grond lijken vast te plakken, genaamd ‘freezing’. Cue2Walk is een zorgapplicatie die het freezing moment herkent en herstelt.

Cue2Walk is ontwikkeld in samenwerking met therapeuten, patiënten, professionals en hogeschoolstudenten. Cue2Walk is een wearable met sensoren en een daaraan gekoppelde app die Parkinsonpatiënten kan helpen bij freezing.

Vier op de tien Parkinsonpatiënten ervaren problemen tijdens het lopen door ‘freezing’ verschijnselen. Bij freezing heeft de patiënt moeite om vanuit stilstand weer op gang te komen. Naast de klinische gevolgen als mobiliteitsbeperking en balansproblemen heeft freezing ook sociale consequenties.

Om weer in beweging te komen is een externe prikkel noodzakelijk. De sensoren in een smartphone registreren wanneer iemand stilstaat of beweegt. Zodra Cue2Walk registreert dat een patiënt last heeft van freezing geeft de app een ritmisch tril- of geluidssignaal af waardoor de patiënt het lopen opnieuw en makkelijker kan opstarten.

We verwachten dat door het persoonlijk prikkelen freezing sneller wordt herkend en voorspeld, waarmee het risico op valgedrag en balansproblemen wordt gereduceerd, of zelfs voorkomen.

Contactpersoon: M. van der Ent
E-mail: m.vanderent@hhs.nl