Kennissysteem voor hartfalen

De complexiteit van de zorg rondom patiënten met hartfalen neemt toe: de patiënten zijn steeds ouder, en hebben vaak meerdere aandoeningen, ook binnen het hart. Als gevolg van de toegenomen behandelmethoden komen hartfalen-patiëenten paradoxaal genoeg steeds verder in de ontwikkeling van hun ziekte. Dit levert meer ziektelast op voor de patiënt wat zorgt voor regelmatige (spoed)bezoeken op de poli en in de kliniek.

Een systeem dat hartfalen patiënten kan monitoren en vroegtijdig veranderingen in de klinische situatie kan detecteren, biedt de arts de gelegenheid de behandeling vroegtijdig aan te passen om zo spoedopnamen te voorkomen. Daarnaast kan een dergelijk systeem bij reeds opgenomen patiënten het verloop van de behandeling monitoren waardoor effectievere en meer doelmatige zorg mogelijk is.

Het Kennissysteem voor hartfalen is gestoeld op het Bayesiaans model dat op basis van een aantal variabelen de status van het hartfalen bepaalt. Het gaat daarbij om klinische variabelen, lab waarden en informatie van beeldvormend- en functioneel onderzoek.

Het doel is om een objectieve methodiek te ontwikkelen voor de beoordeling van de aanwezigheid of de ernst van hartfalen, welke zorgverleners zal ondersteunen bij de zorg voor deze patiëntengroep.

Contactpersoon: D.E. Atsma
E-mail: d.e.atsma@lumc.nl