Focusgebieden

De ontwikkelingen op het gebied van eHealth gaan razendsnel. Sommige gebieden blijven echter onderbelicht. Daarom hebben we bij NeLL besloten extra aandacht te besteden aan een aantal specifieke onderwerpen. Zo kunnen we ons verdiepen in deze thema’s en ons richten op daadwerkelijke effectiviteit binnen deze domeinen.

Chronisch zieken

eHealth kan een grote rol spelen bij het behalen van gezondheidswinst bij chronische ziekten. Een goede online toepassing informeert en motiveert de patiënt zodat hij beter in staat is zelf meer regie te nemen over zijn ziekte en gezondheid. Wanneer patiënten beter geïnformeerd zijn, kunnen zij bewuste weloverwogen beslissingen maken. Zo kan eHealth patiënten meer vrijheid, authenticiteit teruggeven én kan er gezondheidswinst behaald worden.

Laaggeletterden

Deze doelgroep wordt nog vaak vergeten. Bij NeLL vinden wij het belangrijk dat goede eHealth-toepassingen voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Daarom hebben wij bij elk project ook oog voor mensen die moeite hebben met lezen of begrijpen van moeilijke informatie of (nog) niet zo veel ervaring hebben met internet, computers of bijvoorbeeld smartphones.

Ouderen

De oudere Nederlander van nu is behoorlijk bij de tijd. Toch moeten we niet vergeten dat hij misschien net andere behoefte heeft dan generatie Z. Het is dus van groot belang dat wij bij de ontwikkeling van eHealth ook met hem in gesprek gaan.